Trafik och Framkomlighet

Förbättrat vägunderhåll genom AI-teknik

Nacka använder AI för att förbättra kommunens vägunderhåll. Genom att utrusta våra servicefordon kamera, kan vi åtgärda brister i snabbare! Det innebär dessutom att det på sikt blir billigare när vi kan åtgärda skador innan de hinner bli större. Det…

Slussen är inte till för oss Nackabor – enligt S

”Sedan urminnes tider har Slussen varit Nackabornas port till Stockholm. Men efter att Socialdemokraterna i höstas tog över makten i staden är det inte längre så. Med kirurgisk precision fattas beslut på beslut som drabbar Nackaborna negativt. Deras budskap är tydligt: Slussen är inte för oss”, skriver Peter Zethreaus i Nacka-Värmdöposten angående att den planerade cykelbron för Nackas cykelpendlare tas bort – helt utan konsekvensanalyser eller alternativ. Det är ännu ett dråpslag för nackabor i Slussenprojektet.