Stärkta insatser för barn med NPF och särskild begåvning

Nackamoderaterna prioriterar skolan. I årets budget stärker vi insatserna för de barn med NPF-diagnoser, särskild begåvning eller som på annat sätt har ett behov av särskilt stöd. Dessutom öppnade två resursskolor i höstas där kompetens och erfarenheter koncentreras så att alla elever kan få det stöd man behöver för att lyckas i skolan.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera.

– Alla är vi olika, och därför måste också våra skolor se lite olika ut. Genom att stärka stöd och insatser till de som behöver det, ser vi till att ge alla våra unga möjligheter att lyckas. Det gäller både de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de med särskild begåvning. I höstas var jag med och invigde nya resursskolan i Orminge, vilket verkligen bekräftade för mig hur viktigt det är att vi samlar kompetensen på ett ställe. Här får eleverna ett individanpassat stöd i trygga miljöer med engagerad och kunnig personal, både de lärare och elever jag träffade pratade varmt om verksamheten, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

De två resursskolorna ligger i Orminge och i Skuru-Duvnäs med inriktning på elever med autismspektrumtillstånd (AST). De stärkta insatserna för barn med NPF-diagnoser och särskild begåvning påbörjades under 2023 och fortsätter hela 2024 genom kompetensutveckling för pedagoger. Syftet är att främja barns och elevers utveckling

Här finns hela budgeten för 2024: Motståndskraft och Framtidstro

Om Mats Gerdau

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR