Budget 2024: Motståndskraft och Framtidstro

Nackamoderaternas budget 2024 är släppt! I den styrande Alliansens budgetförslag för Nacka 2024 finns både en rekordstor satsning på skolan och en skattesänkning med. Samtidigt förstärks arbetet för en grönare och tryggare kommun och reserverna för att möta oförutsedda händelser ökar.

Alliansen i Nacka satsar på skolan och sänker skatten 2024

I den styrande alliansens budget för Nacka 2024 finns både en rekordstor satsning på skolan och en skattesänkning med. Samtidigt förstärks arbetet för en grönare och tryggare kommun och reserverna för att möta oförutsedda händelser ökar.

Omvärlden är orolig och osäker med krig i närområdet, klimatförändringar, rekordinflation, höga räntor, byggkris och gängkriminalitet. I stället för att förbanna mörkret vill Alliansen tända ljus och visa vägen till en bättre framtid. 

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där kan du även kommentera budgeten.

Grunden för alla satsningar är att man har ordning på pengarna och det har vi i Nacka. Därför kan vi lägga mer pengar på skolan än våra grannkommuner och samtidigt sänka skatten, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Det är tuffa tider för alla nu, de höga räntorna och matpriserna har fått kännbara effekter för många familjer. Med rätt prioriteringar kan vi lindra detta med en skattesänkning, den femte på åtta år. Att jobba ska alltid löna sig.

Utgångsläget

Nacka kommuns budget omsluter ungefär 8 miljarder kronor. Det är fler nya invånare, som dessutom tjänar mer och betalar mer i skatt, som gör att det finns ett ekonomiskt utrymme på 445 miljoner kronor att fördela nästa år. Nackamoderaterna har lagt en budget tillsammans med våra allianskollegor C, L och KD.

Budgeten antogs i kommunfullmäktige den 13 november 2024.

Nedanför hittar du punktlistor på satsningar och prioriteringar under olika områden, samt budgeten i sin helhet som PDF.

Budgeten innehåller bland annat:

  • Höjd skolpeng på grundskolan med 5,5 %, jämfört med för ett år sedan
  • Höjd förskolecheck 5 %
  • Höjd check för särskilt boende 5 %
  • Höjd check för hemtjänsten 8 % samt fördubbling av kvalitetsbonusen
  • Höjd check för kulturskolan 3,5 %
  • Mer pengar till öppen kulturskola i Fisksätra, naturstädning, nya trygghetspunkter, snöröjning på fotbollsplaner, start av ett skolsocialt team, nya utkikstorn, arbete mot välfärdsbrottslighet och upprustning av skolgårdar
  • Större överskott och reserv för oförutsedda händelser
  • Sänkt skatt 10 öre

Budgetens innehåll under olika områden

Fetmarkerade punkter är länkar till mer information för respektive område. Mer information finns även i budgeten, den hittar du längst ner på sidan. Har du frågor eller funderingar? Då är du alltid välkommen att kontakta oss!

Läs hela Nackamoderaternas budget här: LÄNK