Alliansen i Nacka storsatsar på skolan

Allianspartierna i Nacka föreslår att skolpengen på grundskolan höjs 5,5 procent nästa år (inkl den extra uppräkningen som gjordes 1 juli 2023) och att skolorna och förskolorna tillförs 139 miljoner kronor mer än i årets budget. 

-Nackas skolor håller erkänt hög kvalitet, och så ska det fortsätta vara. En utbildning av hög kvalitet är det bästa vi som kommun kan ge våra barn. En trygg och inkluderande skolgång är också den bästa förebyggande insatsen både för att minska kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa. Därför ser vi nu till att fortsätta prioritera skolan i årets budget, för att våra elever förtjänar en bra undervisning även i ekonomiskt tuffare tider, säger de fyra styrande Allianspartierna som idag presenterar skolbudgeten för 2024. 

Allianspartierna föreslår att skolpengen på grundskolan höjs 5,5 procent nästa år (inkl den extra uppräkningen som gjordes 1 juli 2023) och att skolorna och förskolorna tillförs 139 miljoner kronor mer än i årets budget. 

  • ”Skolan är en av Nackamoderaternas paradfråga, och vi har höga ambitioner för att nå vårt mål om Sveriges bästa skola för alla elever – varje dag. En trygg och högkvalitativ skolgång är det bästa sättet att förebygga grov brottslighet, därför är just skolfrågan viktig för hela Nacka. Tack vare ett ledarskap som tar ansvar för ekonomin, kan vi säkra kvalitén i välfärden även i tuffare tider. Det är vad Nackaborna förtjänar och därför känner jag mig stolt över vår historiskt stora prioritering av skolan i årets budget”, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.
  • ”Jag och Centerpartiet är övertygade om att en bra skola är helt avgörande för att barn och unga ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet. I en tid där våldet och utanförskapet skenar är satsningar på skolan den viktigaste förbyggande åtgärden vi som kommun kan vidta. Skolan kommer alltid att prioriteras av Centerpartiet och jag är glad att vi kan gör det i årets budget”, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.
  • ”Liberalerna sätter alltid skolan främst, och därför är jag glad att vi satsar på skolan och förskolan i Nackas budget. Hög kvalitet i skolan är vår viktigaste investering i framtiden”, säger Gunilla Grudevall Sten (L), kommunalråd.
  • ”En välskött ekonomi är grunden för att kunna göra nödvändiga satsningar i oroliga tider. Att storsatsa på skolan i det tuffa kostnadsläge som råder var en given prioritering för oss Kristdemokrater”, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd.

Läs hela underlaget HÄR