Fler karriärmöjligheter för förskollärare!

Nacka rekryterar ytterligare fem särskilt yrkesskickliga förskollärare 2024 till våra kommunala förskolor, så att vi har en i varje rektorsområde. Särskilt yrkesskickliga förskollärare, förkortat SYF, ska arbeta med utveckling, pedagogik, bidra till ökad likvärdighet och till kvalitetshöjning på förskolorna. Det är också ett sätt att skapa fler karriärmöjligheter för förskollärare och på så vis öka attraktiviteten i en viktig yrkesgrupp.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där du även kan kommentera händelsen.

Nacka ska vara den bästa platsen att växa upp på och våra skolor ska vara bäst i Sverige. Då måste vi också ha riktigt bra lärare och pedagoger redan i förskolan. Att skapa fler karriärmöjligheter är ett verktyg bland många för att få fler skickliga förskollärare att söka sig till just Nacka. Genom att vi nu ser till att få en sådan här tjänst i varje rektorsområde innebär att vi kan arbeta ännu mer kvalitetshöjande och likvärdigt i hela kommunen, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Vi har haft särskilt yrkesskickliga förskollärare sedan 2016 i Nacka, med bra respons. Det är en naturlig del att fortsätta projektet och höja ambitionsnivån för våra barn och framtida generationers bästa. Jag tycker också det är bra och viktigt att rekryteringsprocessen utgår från de förskollärare vi har i respektive område, det blir verkligen en möjlighet att ta nästa steg i sin lärarroll, fortsätter Eivor Örenmark (M), utbildningsnämndens ordförande.

Om rekryteringen:

  • De rektorsområden där nu nya särskilt yrkesskickliga förskollärare ska utses är: Järlahöjden, Saltsjöbaden, Sickla, Skuru-Duvnäs och Älta.
  • Alla legitimerade förskollärare med minst fyra års erfarenhet och en tillsvidareanställning har fått möjlighet att göra en öppen ansökan som ett första steg i rekryteringsprocessen.
  • De sökande kommer att genomgå en kvalificeringsprocess, och tillsättning beräknas ske i november.

Nackamoderaternas politik för Skola & Förskola

Länkar

Regeringen.se: Regeringen gör det möjligt för skolor att söka bidrag för fler läroböcker

Regeringen.se: Alla elever ska ha tillgång till läroböcker

Skolverket.se: Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Om Mats och Eivor

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR

Eivor Örenmark, ordförande i utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Björknäs.

Se fler företrädare här: Våra företrädare