Bussen till Slussen måste fram

AllianBussen till Slussen måste framsen i Nacka har under kommunstyrelsens sammanträde i dag beslutat att uppmana Stockholms stad och SL/Trafikförvaltningen att snarast vidta åtgärder för att minimera trafikstörningen i samband med ombyggnationen av Slussen.

Några av åtgärderna är:
► Öka antalet avstigningsplatser för bussarna vid Slussen.
► Planera för att Saltsjöbanan ska kunna gå till Lokattstrappan snarast möjligt, så att tidsperioden för omstigning vid Henriksdal inte blir längre än absolut nödvändigt.
► Öka turtätheten på Sjövägen under rusningstid.
► Slopa biljettkontroll vid byte mellan Saltsjöbanan och ersättningsbussarna vid Henriksdal.
► Komplettera med busslinjer med andra målpunkter under rusningstid än Slussen, t ex Medborgarplatsen, åtminstone i avvaktan på att tvärbanans förlängning till Sickla blir klar hösten 2017.