Bort med köerna. Bygg Österleden.

Österleden, eller Östlig förbindelse, är det viktigaste projektet för att förbättra framkomligheten i Nacka och Stockholmsregionen. Att bygga klart ringleden genom en tunnel mellan Sickla och Värtan, och leda trafiken runt stan, kommer innebära snabbare, billigare och miljövänligare resor. Det gäller för såväl kollektivtrafik som bil. Köerna som i dag skapas i Södra länken och genom stan kommer att kapas och dessutom blir det möjligt att åka kollektivt där. 

Projektet har i två omgångar varit tänkt att byggas, men har båda gånger stoppats av socialdemokratiska regeringar. Den första gången av Göran Persson (S) under sin regeringstid och den andra av den regering som Magdalena Andersson (S) var finansminister i.

Det är tydligt att det krävs att Moderaterna styr både i kommunerna, regionen och nationellt om det ska vara möjligt att få till Österleden. 

För att öka framkomligheten behöver vi också bygga ut kollektivtrafiken. Vi har därför sett till att tunnelbanan nu byggs till Nacka, att Saltsjöbanan moderniseras och får fler turer, busstätheten ökar, samt att båttrafiken byggs ut. 

Vill du också att Österleden byggs och att framkomligheten blir bättre? Rösta på Moderaterna den 11 september.