De blir valets viktigaste frågor i Nacka – Nytt nummer av Nackabladet!

Till valet i höst förväntar sig kommunens högste politiker, kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), en kamp om rätten att välja skola och hur tryggheten ska öka.

– När det gäller skolan så ser vi just nu ett frontalangrepp från Socialdemokraterna på den skolmodell som gjort att Nacka har Sveriges bästa skolor, det är helt vansinnigt. 

Ett av hoten mot Nackas skolor är det som regeringen kallar för att uppnå ”allsidig social sammansättning” i skolorna.

– I praktiken vill sossarna avskaffa det fria skolvalet. De vill att alla skolor och klasser ska ha ”allsidig social sammansättning”, vilket innebär att det inte längre blir föräldrar som väljer skola åt sina barn, utan att ­politiker och tjänstemän väljer ut vilka barn som får gå på ­vilken skola baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, adress, etniska bakgrund och inkomst. Det skulle leda till långa resvägar kors och tvärs över kommunen till skolor man inte själv valt. De vill göra barnen till ­något slags integrationsverktyg. Vi moderater kommer inte att vika en tum från att det är ­föräldrarna som ska välja skola.

Det andra hotet som Gerdau syftar på är den socialdemokratiska regeringens förslag om att minska skolpengen för elever i friskolor med tio procent, jämfört med elever i kommunala skolor. 

– Det skulle innebära att flera ­tusen barn i Nacka som valt en friskola får sämre förutsättningar än de som går i våra kommunala skolor. I värsta fall kommer det innebära att populära skolor kommer gå under. Hur gagnar det något barn i Nacka?

Hur vill ni själva utveckla skolan?

– Vi ska fokusera på elevernas kunskaper. Vi tycker att varje elev ska ha höga målsättningar i skolan och att vi ska erbjuda det stöd som behövs för att alla ska lyckas. Sedan behöver vi fort­sätta rusta upp och modernisera våra skolor, så att miljöerna är trevliga och uppmuntrar till ­lärande.

Lag och ordning har de senaste åren seglat upp som väljarnas viktigaste fråga i såväl Sverige som Nacka, som en följd av gängkriminalitet, skjutningar och rån av barn. Här menar Gerdau att ett stort ansvar vilar på staten.

– Vi behöver en kraftfull utbyggnad av hela rättsapparaten för att få ordning på Sverige. Vi ­behöver fler poliser som har tid att vara närvarande i Fisksätra till exempel, men också fler verktyg. Tar man dödskjutningen i februari som exempel, så bör de skyldiga inte kunna återvända och hänga på torget direkt när de har avtjänat sina straff – förutsatt att de ens blir dömda.

Vad gäller kommunens roll i det trygghetsskapande arbetet pekar Gerdau ut två huvudsakliga spår. Det ena innebär att stärka närvaron av både vakter och övervakningskameror på platser där det behövs och det andra är det förebyggande arbetet med ungdomar som är på väg in i en kriminell livsstil.

– Vi har lanserat två breda trygghetspaket som vi vill fortsätta med. Det är bland annat egna kommun­vakter som ska ambulera runt i kommunen och hjälpa till där polisen inte kan vara och skapa lugn och trygghet. Vi behöver tyvärr också fler kameror på brottsutsatta platser. Polisen har inte tillräckliga resurser för det, men vi kan bistå.

– Sen måste vi utöka det förebyggande arbetet. Vi har så mycket att vinna på att få in barn och unga på rätt väg från början. Föräldrastöd, meningsfulla fritidsaktiviteter med våra fantastiska kulturskolor och nya idrottsanläggningar och den uppsökande ungdomsverksamheten Polarna är något vi vill satsa mer på.

Hur tror du att det kommer gå i valet?

– Jag hoppas att alla som tycker att Nacka är på väg åt rätt håll och ser att vi genomfört massor av bra saker ger oss förtroendet att fortsätta styra på den inslagna vägen. Det är en positiv stämning och jag är hoppfull.