Gymnasiestudier bör inte vara grund för uppehållstillstånd


Regeringen har föreslagit att nyanlända ungdomar som saknar asylskäl ska ges uppehållstillstånd i Sverige så länge de studerar på gymnasiet. Nacka kommun är en av remissinstanserna. Moderaterna och Liberalerna i Nacka säger nej till asyl för studier. Det skulle innebära en omänsklig press på lärarna som i praktiken tvingas avgöra om ungdomarna ska få stanna. Dessutom är mottagandet i kommunerna redan så ansträngt så personer som söker skydd från krig och förtryck måste prioriteras. 

– Vi vill ha ett humant flyktingmottagande och därför vill vi att man fokuserar på de personer som har asylskäl, det vill säga personer som söker skydd från krig och förtryck, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Ytterligare ett skäl att avstyrka förslaget är den enorma press på lärarna som det medför, en press att sätta godkända betyg för att ungdomarna ska få stanna i Sverige. Vi anser att lärarna ska få ägna sig åt att undervisa. Inte att vara en förlängning av Migrationsverkets myndighetsutövande som det i realiteten blir när lärare tvingas fatta beslut om ungdomar ska få stanna i Sverige eller inte. Det sätter en omänsklig press på lärarna som vet att icke godkänt betyg innebär utvisning. En tydlig skillnad mellan ja och nej i asylprocessen är grunden för en reglerad invandring, avslutar Mats Gerdau.

 

Läs hela yttrandet HÄR!