Hela Nacka ska kunna leva – Moderaterna reformerar strandskyddet!

Strandskyddet har gjort det svårt för Nackabor, våra företagare och kommunen att bygga i närheten av vatten. Dagens regler förbjuder byggnation närmare än 100 meter från vattenlinje, oavsett om det rör sig om kust eller ett dike. Det spelar heller ingen roll om man ser vattnet eller inte. Även om grundtanken är bra, så fungerar det inte i praktiken. Därför kommer Moderaterna reformera strandskyddet.

Se filmen där Peter Zethraeus och Agnes Palinski berättar om strandskyddet nedan:

Förslaget innebär att kommunerna ges större inflytande och möjliggör för byggande i närheten av små vattendrag och diken. I områden där exploateringstrycket är exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger, ska det fortfarande finnas ett strikt strandskydd.

Länkar

SVD Debatt: ”Nu reformerar vi strandskyddet”

Om Peter och Agnes

Peter Zethraeus, kommunalråd, ordförande i natur-och trafiknämnden samt ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Kummelnäs, Boo.

Läs mer om Peter HÄR

Agnes Palinski, bitr. kommunalråd, 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige.Bor i Igelboda, Saltsjöbaden

Läs mer om Agnes HÄR