JA till att bevara Villa Gadelius!

Villa Gadelius, eller Villa Sjötäppan som den tidigare hette, är en mycket känd byggnad i Saltsjöbaden. Uppförd 1896 i nationalromantisk tid, är det en kulturhistoriskt värdefull byggnad som vi vill bevara. Därför var det för oss självklart rösta ja till att skydda befintliga natur- och kulturmijövärden, samt införa rivningsförbud och skyddsbestämmelser på fastigheten. Det innebär också att Villa Gadelius åter kan användas som en bostad, precis som förr.

Detta röstade dock Socialdemokraterna nej till, med motiveringen att de vill se seniorbostäder i stället för privatbostäder. Det ena utesluter ju dock inte det andra, för även seniorbostäder är privatbostäder oavsett om de är för 55+ eller särskilda vård- och omsorgsboenden. Det viktiga i detta beslut är att kunna bevara en vacker kulturhistorisk villa.

När planarbetet startade 2019 skrev Socialdemokraterna ”Att bevara äldre bebyggelse av Villa Gadelius typ är givetvis eftersträvansvärt men inte i varje läge nödvändigt. Villan är i dåligt skick. I det här läget bör skapandet av ändamålsenliga seniorbostäder prioriteras.” Det uttalandet, tillsammans med att de röstade nej i nämnden, kan vi inte tolka på annat sätt än att (S) är beredda att riva Villa Gadelius till förmån för en mer omfattande bebyggelse av seniorbostäder.

Som tur är, blev det ett positivt utfall i nämnden och Villa Gadelius får leva vidare med skydd för både kultur och natur!