Moderaterna har fått nog av regeringens migrationspolitik

Moderautspel-oppetbrevter runt om i Stockholms län har fått nog av regeringens migrationspolitik. I ett öppet brev adresserat till bland annat Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (Mp) och Isabella Lövin (Mp) uppmanas regeringen att omgående tänka om gällande tvångsmottagandet av asylsökande. I brevet ställs tre krav på regeringen.

  1. Bromsa utslussningen av nyanlända från asylboenden till kommunerna.
  2. Gör en omedelbar översyn av byggregler för att få ner ledtiderna till två år från dagens 8-10 år.
  3. Ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar för att lösa situationen över tid.

– Det är inte viljan att ta emot som saknas, det är bostäderna. I Nacka gör vi vad vi kan för att underlätta och hjälpa till. Vi har vridit och vänt på allt för att få fram bostäder, men nu går det inte längre. Vi får inte fram fler bostäder så snabbt vi behöver, pga av de statliga reglerna. Det regeringen håller på med är inte hållbart och så här kan det inte fortsätta, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

 

► Fakta
550 000 personer står i Stockholms bostadskö. Snittiden för en bostad var 8,2 år under 2015. Mottagande i Stockholms län, 2016 ska 6689 tas emot, 2016, 8781 personer och under 2017 och enligt beräkningar 12 250 under 2018. Det motsvarar ett helt nytt Ekerö på tre år. Av landets 290 kommuner uppger 250 att de har bostadsbrist. Bostadsbristen är störst i återfinns uteslutande i större kommuner. 94 % av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist.

Klicka här för att läsa brevet i sin helhet