Nacka startar utbildning i krisberedskap och civilt försvar!

I år erbjuds alla Nackabor över 18 utbildning i krisberedskap och civilt försvar. Utbildningen är framtagen i samarbete med MSB, länsstyrelsen i Stockholm och Civilförsvarsförbundet, och är den första i sitt slag. Den kommer både innehålla Nackaspecifik och generell kunskap om krisberedskap och civilt försvar. 

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där du även kan kommentera nyheten.

Det är alltid bättre att vara förberedd, och Nackaborna förtjänar att känna sig beredda, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi har intensifierat vårt arbete med att stärka kommunens beredskap, inte bara mot krig utan även mot extremväder och andra kriser. Exempelvis bygger vi skyfallsstråk för att hantera stora regnmängder, utreder krigsplacering av kommunens medarbetare och sätter upp trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid en kris. Vi ser till att Nackabornas vardag fungerar även vid extraordinära händelser, men det kräver även att våra medborgare är pålästa och vet vad som förväntas av dem. Det säkerhetsställer vi genom utbildningen.

Finansieras genom framtidsfonder

Nackas utbildning i krisberedskap finansieras genom Nacka kommuns framtidsfonder, vilka vi skapat med tidigare överskott. Tack vare vår goda ekonomi med långsiktigt tänkande och ordning på pengarna kan vi investera och satsa på det som är viktigt och behövs. Kommunstyrelsen har beviljat 1 miljon kronor för detta ändamål.

Första i sitt slag

Nacka är först med att erbjuda utbildning i ämnet för alla kommuninvånare, MSB är positiva till initiativet och nu hoppas vi att fler kommuner tar efter. Olika kommuner har olika förutsättningar och lokala villkor, därför är det viktigt att utbildningen har en lokal förankring.

Utbildningen planeras att hållas framåt sommaren eller hösten i år, men du kan redan nu läsa på nacka kommuns hemsida vad du som Nackabo har för ansvar vid kris.

Läs mer om vårt initiativ till krigsplacering

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid en kris upprättas. Beredskap är prioriterat i Nacka.

Från inlägg om satsningen den 22 november 2022, läs hela här

Länkar

Fler kommunövergripande nyheter

Om Mats Gerdau

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta. Läs mer om Mats HÄR