Nacka ska fungera – även i kris och krig

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid en kris upprättas. Beredskap är prioriterat i Nacka.

Med ett osäkert omvärldsläge är krisberedskap viktigare än någonsin. Därför har vi, tillsammans med C,L och KD tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Förslaget innebär att nyckelpersoner för Nacka ska bli krigsplacerade i kommunen istället för genom totalförsvarsplikten.  Utredningen innefattar även en prioriteringsordning av verksamheten.

– Vi måste se till att Nackabornas vardag fungerar även vid extraordinära händelser, det är vår skyldighet och för att verksamheten ska fungera måste vi planera. En god planering är en förutsättning för snabbt och rätt agerande vid behov, och detta är ett viktigt komplement till den krisberedskap vi idag beslutade om för 2023-2026.

I vår budget för 2024 tillför vi även resurser för att införa fem trygghetspunkter i kommunen, dit Nackabor ska kunna vända sig för vatten, värme och el i händelse av kris. Nacka står redo och ska fungera – även i kris och krig, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om beredskap i Nacka:

  • Kommuner ska ta fram styrdokument för krisberedskap för varje mandatperiod enligt överenskommelse mellan MSB och SKR. Nacka kommuns styrdokument antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 november 2023. Vid detta sammanträde beslutade utskottet även att bifalla alliansens politikerinitiativ om krigsplacering av medarbetare. Förslag på krigsorganisation och dess bemanning ska presenteras för kommunstyrelsen senast under hösten 2024. 
  • I Nacka är kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd, vilket innebär att utskottet träder in och ta ta över annan nämnds ansvar vid en extraordinär händelse.

Stärkt beredskap i Nacka 2024

I budgeten för 2024 tillförs resurser för beredskap och samhällsskydd, bland annat upprättas fem trygghetspunkter i kommunen. Trygghetspunkterna kommer placeras på olika geografiska områden och här kommer Nackabor få tillgång till värme, vatten och el.

Vad har jag som Nackabo för ansvar i en kris?

Kommunen har samlat information om samhällsskydd och beredskap, där kan du läsa om hur du som privatperson förbereder dig, vad kommunen gör och vad som gäller vid en krissituation. Informationen hittar du HÄR.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har råd till privatpersoner på sin hemsida msb.se
Här finns bland annat checklista för hemberedskap och information om skyddsrum.

Moderaterna på nationell nivå

Moderaterna vill stärka Sveriges krisberedskap genom att upprätta ett beredskapslager, inrätta ett nationellt säkerhetsråd och öka övningsverksamheten inför kriser. Du kan läsa mer om Moderaternas nationella politik inom beredskap HÄR.

Länkar