Trygghet

Nacka ska fungera – även i kris och krig

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid…

Stärkta insatser mot våld i nära relationer

Nu utökas samarbetet mellan Nackas Kvinnojour och kommunen genom ett treårigt idéburet offentligt partnerskap, vilket beviljar verksamheten totalt 3,9 miljoner. Pengarna ska gå direkt till verksamhet som i praktiken både förhindrar våld i nära relation, och är ett stöd för dem som utsätts.

Regeringens besked: mer pengar till ungdomsvård

Den moderatledda regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, ska få ett ökat anslag med 108 miljoner kronor år 2024. Det innebär att anslagen ökar från 1,9 till 2,1 miljarder kronor. – Det här handlar om våra ungdomars framtid, därför är…

Separera unga som behöver vård från mördare

Med särskilda ungdomsfängelser kan vi säkra att tungt kriminella ungdomar hålls åtskilda från ungdomar med lättare problematik och att de inte rymmer. Det blir tryggare för Nackasamhället, och tryggare för våra ungdomar.

Kraftsamling mot ungdomsbrottslighet

Landshövding Anna Kinberg Batra och justitieminister Gunnar Strömmer (M) bjöd igår in ledande personer i regionen för att diskutera konkreta åtgärder för att motverka ungdomsbrottsligheten. Nackas kommunstyrelseordförande Mats Gerdau var en av de inbjudna, tillsammans med bl a regionpolischefen, generaldirektören…

Nacka ska vara tryggt. Punkt.

Lag och ordning har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga i såväl Sverige som Nacka, som en följd av gängkriminalitet, skjutningar och barnrån. Även om Nacka inte varit mest utsatt, så har det även nått hit. Det behöver…