Trygghet

Nato: Moderaterna gör Sverige och Nacka säkrare!

I dag har Ungern röstat för Sveriges inträde i Nato och nu är det bara formaliteter kvar innan vi blir Nato:s 32:a medlemsland. Moderaterna har arbetat för ett svenskt Natomedlemskap i över 20 år, just för att vi tror på…

Tillsammans gör vi Fisksätra tryggare

Uppdatering: I februari 2024 meddelade polisen att den öppna drogscenen inte längre finns i Fisksätra alls. Mycket glädjande och ännu ett steg mot ett tryggare Fisksätra för alla! Läs mer här: ”Fisksätra har inte längre en öppen drogscen”. Originalinlägget ligger…

Nacka ska fungera – även i kris och krig

Nackamoderaterna har tillsammans med våra allianskollegor tagit initiativ till att utreda krigsplacering av medarbetare i Nacka kommun. Vårt budgetförslag tillför även resurser till beredskap, bland annat ska fem trygghetspunkter dit Nackabor kan vända sig för värme, vatten och el vid…

Stärkta insatser mot våld i nära relationer

Nu utökas samarbetet mellan Nackas Kvinnojour och kommunen genom ett treårigt idéburet offentligt partnerskap, vilket beviljar verksamheten totalt 3,9 miljoner. Pengarna ska gå direkt till verksamhet som i praktiken både förhindrar våld i nära relation, och är ett stöd för dem som utsätts.

Regeringens besked: mer pengar till ungdomsvård

Den moderatledda regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, ska få ett ökat anslag med 108 miljoner kronor år 2024. Det innebär att anslagen ökar från 1,9 till 2,1 miljarder kronor. – Det här handlar om våra ungdomars framtid, därför är…