Nu får det vara nog!

I Nacka blir poliserna färre och brotten fler. Så kan det inte fortsätta. En av Nackamoderaternas viktigaste frågor är tryggheten.

Långsiktigt driver vi trygghetsarbetet genom att kräva fler poliser till Nacka. Sedan 2014 har antalet poliser i Nackas lokalpolisområde minskat med 20-25 procent och var femte tjänst är i dagsläget vakant. Så kan det inte fortsätta. Nackaborna har rätt till de poliser de blivit lovade.

Kortsiktigt arbetar vi för ökad trygghet genom att bland annat sätta upp övervakningskameror, låta väktare patrullera utsatta stråk och att ordna bättre belysning inom vissa områden.

Nedan följer några av de konkreta åtgärder som nu genomförs:

  • Frågan om övervakningskameror är nu på gång i kommunstyrelsen och en upphandling av detta.
  • Under mellandagarna har sly och små träd tagits bort.
  • All trasig belysning har lagats och viss kompletterande belysning ska sättas upp.
  • Föräldravandrarna på Sicklaön har kallat till dagliga vandringar i området under julhelgen, men går nu över till helger.
  • Det finns en lokal arbetsgrupp för trygghet och säkerhet på Sicklaön där kommunens säkerhetssamordnare deltar.
  • Moderaterna och allianspartierna har också avsatt fem miljoner kr årligen för 2018-2020 i ett särskilt trygghetspaket varifrån resurser kan tas för ytterligare insatser. Beslut om de första åtgärderna planeras till i februari. Nu förväntar vi oss att polisen svarar upp mot kommunens satsningar och ser till att det blir fler poliser i Nacka som kan förhindra och utreda brott.

Vi prioriterar trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, men tyvärr påverkas även Nacka av att Sverige upplever en ökning av kriminaliteten. Arbetet mot våld och brott är en inte en kommunal kärnuppgift. Det ansvaret faller på staten och är ett arbete som måste fungera. Så som utvecklingen ser ut i Nacka är oacceptabel.

I september är det val. Rösta för tuffare straff, mer resurser till poliserna och högre krav på migrationspolitiken. Rösta på Moderaterna.