Resultat i försöksnomineringen och kallelse till nomineringsstämma

Härmed kallas Nackamoderaternas medlemmar till nomineringsstämma. Se HÄR (kallelse) för kallelse och HÄR (resultat) för resultat av försöksnominering.