Stärkt förebyggande arbete i Fisksätra

Moderaterna arbetar intensivt med att vända den samhällsutveckling och våldsspiral som den grova organiserade brottsligheten medfört. Därför skjuter vi nu till medel till Unga i Riskzon Fisksätra för fortsatt arbete med olika förebyggande sociala insatser.

Vi växlade upp vårt trygghetsarbete redan innan polisen klassade Fisksätra som utsatt område 2021, men det fick än större aktualitet då. Nu ser vi till att det viktiga arbetet kan fortsätta även nästa år. Beslutet innebär att Projektet Unga i Riskzon tilldelas 5 334 484 kr för 2024. Medlem kommer från den framtidsfond som kommunen inrättade 2020. 

Mats Gerdau, Vi stärker det förebyggande arbetet i Fisksätra

– För mig är det självklart att vi som kommun ska göra allt vi kan för att motverka och förebygga brott, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Sedan projektet startade har Nacka kunnat utöka sitt stöd från 40 till 120 ungdomar. Självklart ska deras arbete fortsätta även 2024, oavsett om Fisksätra då klassas som utsatt eller inte av Polismyndigheten. Dessutom är det extra viktigt med en nära kontakt med Socialtjänsten när det sprids desinformation om myndigheten i hela landet, något det här projektet bidrar till. 

Projektet

Projektet sker genom så kallad SSPF, Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid och SIG, sociala insatsgrupper. Arbetssättet med samordnade insatser är centralt enligt forskningen för att motverka att unga i riskzon hamnar i kriminalitet.

I arbetet ingår bland annat riktat och personligt anpassat stöd till föräldrar, samarbete med skolorna i området, kontakt med arbetsmarknadsenheten och samarbete med flera andra aktörer i Fisksätra. Bland annat har ett samarbete med Friskis & Svettis gjort att ungdomar fått möjlighet att hjälpa till i föreningen och då också erhållit gratis träningskort.

Framtidsfonder

Detta är ett av alla projekt som finansieras av den framtidsfond som Nacka inrättade 2020. Tack vare en välskött ekonomi och stora överskott kunde kommunen, på alliansens initiativ, sätta av 125 miljoner kronor för strategiska framtidsinvesteringar, bl a att skapa ett tryggare Nacka. 

Läs mer om vår politik för Fisksätra HÄR

Följ oss på facebook! KLICKA HÄR