Nackamoderaterna vill:

✓ Att Fisksätra inte ska klassas som ett utsatt område år 2023. Läs vårt handlingsprogram ”Framgång Fisksätra”

✓ Modernisera och rusta upp Fisksätra centrum, med fler butiker och verksamheter.

✓ Få till ljusa och välkomnande entréer för anslutande infarter till Fisksätra.

✓ I samarbete med SL åstadkomma ett upprustat och attraktivt stationsområde, där det också är enklare att byta mellan tåg och buss.

✓ Bygga en ny förskola och äldreboende centralt i Fisksätra.

✓ Bygga nya bostäder i Fisksätra med blandade boendeformer som bostadsrätter.

✓ Installera fler övervakningskameror och ge kommunvakter i uppdrag att särskilt arbeta i Fisksätra.

✓ Ha fler lokala jobb i Fisksätra, genom att öka utbudet av verksamhetslokaler och butiker.

✓ Bygga en multisporthall i Fisksätra.

✓Möjliggöra för en varsam utveckling av Saltsjöbadens centrum, innehållandes bostäder, samlingslokal och butiker.

✓ Bevara Saltsjöbadens unika villakaraktär.

✓ Bygga dubbelspår för Saltsjöbanan för att möjliggöra tät och regelbunden trafik, och att Saltsjöbanan ska fortsätta gå till Slussen.

✓ Se över möjligheten att anlägga konstgräs på fotbollsplanen på Älgö.

✓ Möjliggöra för idrottens utveckling i Tattbyområdet.

✓ Bygga det nya Näckenbadet i Saltsjöbaden.

✓ Se till att Igelboda stationshus bevaras och rustas upp.

✓ Bygga ny Tattbybro.

Aktuellt för Fisksätra & Saltsjöbaden

Dina lokala moderater

Eva Öhbom Ekdal
Saltsjöbaden
Johan Hiller
Fisksätra
Christina Ramm-Ericson
Saltsjöbaden

Se fler företrädare

Alla områden i Nacka