Vi förlänger fotbollssäsongen!

Nu börjar temperaturerna gå under minus, men vi fintar bort snön och plogar minst fem 11-spelarplaner denna vintersäsong!

I år kommer Myrsjö IP, Boovallen 1, Älta IP 1, Fisksätra IP 1 och Nacka IP 2 att plogas i november samt mellan v. 3-13 vid snö. Fotbollsplanerna kommer även bli permanenta vinterplaner kommande säsonger.

På så vis möjliggör vi för fler fotbollstimmar oavsett väder.

– Vi har många engagerade barn och unga inom fotbollen i Nacka, och detta är en av flera åtgärder vi gör för att möta det engagemanget. Tidigare i år har vi beslutat om konstgräs för fyra fotbollsplaner, börjat utreda platser för flera nya planer, samt initierat ombyggnation av bland annat 7-spelarplanen i Orminge som ska bli en 11-mannaplan nästa år. I väntan på nya och förbättrade planer, är snöplogning av våra existerande ett viktigt komplement för att öka antalet speltimmar för Nackas fotbollsspelare här och nu, säger Christian Listérus (M), 1:e vice ordförande i fritidsnämnden.

Snön kommer att plogas upp i vallar så att inte granulatet sprids i naturen. I och med att fotbollstältet är stängt, ser Nacka även över möjligheten att ploga ytterligare en plan. Dialog sker även med föreningslivet om tiden för plogning ska utökas till fler veckor eller till specifika helger.