Wallstreet: Konst i Nackas offentliga miljöer

Mer konst i Nacka? Det tycker Nackamoderaterna! Konst i offentliga utrymmen är ett sätt att liva upp stadsbilden och ökar tillgängligheten för Nackaborna.

Verk vid Sickla strandpromenad: Sex ugglor och Hemljus. Konstnär och foto: Mikael Richter

Kanske har du ibland noterat stora muralmålningar, statyer och andra konstverk runt om i Nacka? Om du gått längs med Sickla Strandpromenad har du säkert sett att några gatulampor har lampskärmar, eller så har du kanske sett djur- och naturmålningarna i gångtunneln vid mensättravägen?

Detta är delar av de två konstfestivalerna Wallstreet Nacka och Stockholm från 2019 och 2022, där många av verken nu är permanenta delar av stadsbilden. På måndag beslutar kommunstyrelsen om Nacka ska delta i 2025 års upplaga av Wallstreetfestivalen. Konst i offentliga utrymmen är ett sätt att liva upp och göra kommunen mer intressant, motivera mer dialog och göra konst och kultur mer tillgänglig för Nackaborna. Därför tycker vi att Wallstreetfestivalen är ett bra projekt som vi gärna är med och bidrar till.

Wallstreetfestivalen 2025

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där du även kan kommentera nyheten.

För 2025 är konceptförslaget ett nytt konststråk längs med Saltsjöbanans sträckning genom kommunen, en resa genom Nackas historia, nutid och framtid. Festivalen handlar om att konstnärer och grannar tillsammans skapar platser med betydelse och är ett samarbete mellan kommunen och det privata näringslivet.

2025 bjuds hela Sverige in, och 1 000 nya offentliga konstverk tar plats runt om i landet. Konceptet förblir det samma där yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om att sätta sin prägel på offentliga utrymmen. Du som Nackabo kan också vara med och påverka genom att exempelvis identifiera bra platser eller bidra med inspel.

Wallstreet Nacka 2019

Coming Home från 2019, Garange i Orminge av Amara Por Dios. Foto: Nacka kommun

Konstfestivalen arrangerades för första gången 2019, och då enbart i Nacka. Med andra ord föddes idén här i kommunen. 2019 arrangerades Wallstreet i september och var en den av Nackas projekt ”Konsten att skapa stad” från 2013. Konsten att skapa stad är ett moderat initiativ. 20 stycken konstverk i hela Nacka upprättades av 19 olika konstnärer.

Du kan se alla verk, konstnärer och geografisk plats via denna digitala produktion: Wallstreet Nacka 2019
På Nacka kommuns hemsida kan du även se verken digitalt: Digital Vernissage av Wallstreet Nacka 2019

Wallstreet Nacka 2022

Efter en lyckad och uppskattad och festival i Nacka, blev Wallstreet en regional festival 2022. Då deltog förutom Nacka även Stockholms stad och Upplands-Bro och en bred upplaga yrkesverksamma konstnärer fick möjlighet att sätta prägel på kommunernas offentliga rum. Förutom muralmålningar, var en stor andel av verken statyer. 20 av dessa står kvar permanent, bland annat längs med hela Sickla strandpromenad.

Här kan du se alla verk med koordinater till de som ännu finns kvar: Wallstreet Nacka 2022

Fakta om konstfestivalen

  • Wallstreet bidrar till offentlig konst i hela Nacka, mycket som efter festivalen blir en permanent del av stadsbilden.
  • Festivalen skapar också sommarjobb till Nackas unga. 2022 innebar festivalen cirka 30 jobbtillfällen för ungdomar. De arbetade som konstnärer, guider och värdar.
  • Allting sker i samverkan mellan konstnärer, kommunen, näringslivet och Nackaborna.
  • Sedan 2022 har festivalen en tydlig miljöprofil, vilket innebär att materialen som används ska ha liten eller ingen påverkan på miljön.
  • Nackas medverkan för 2025 inkluderar även en särskilt riktad satsning på aktiviteter mot barn och unga.
  • Projektet beräknas kosta kommunen cirka 6 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner är investeringsmedel för konst. De konstverk kommunen köper blir Nacka sedan ägare till.

Länkar

Wallstreet Nacka 2019
Wallstreet Nacka 2022

Mer om Nackamoderaternas politik för kultur