Kultur med mångfald och hög kvalitet

Kultur har en viktig sammanhållande effekt i samhället och vi vill stödja ett rikt kulturliv i kommunen. Nacka är den kommun i Stockholms län som fördelar mest resurser till kultur per capita. Vi vill att den huvudsakliga inriktningen ska vara att tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar.

Aktuellt inom Kultur

Nackamoderaterna vill

✓ Säkerställa god tillgång attraktiva kulturskolor som individen kan välja mellan.

✓ Bibehålla och utveckla arbetet med lokala aktörer som på uppdrag av Nacka kommun driver kulturaktiviteter i de olika kommundelarna. Aktörerna säkerställer att lokaler för kultur finns att hyra för föreningar/medborgare till låga kostnader via kommunens digitala bokningssystem.

✓ Fortsätta utvecklingen av kommunens välbesökta bibliotek med stöd i läs- och språkutveckling för barn och unga.

✓ Utveckla biblioteken till naturliga mötesplatser för yngre och äldre genom att erbjuda anpassade aktiviteter och miljöer.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet