Bevara skärgårdens unika frihet

Det socialdemokratiska styret i Värmdö kommun har skickat ut ett samrådsförslag för en ny Havs- och kustplan. Förslaget riskerar att kraftigt begränsa möjligheten till en levande skärgård med ett levande båtliv. Särskilt förslaget om att utreda förbud för båttrafik och ankring i många naturhamnar och vikar grundare än 6 meter riskerar att försämra tillgången till skärgården. Nu vill Nackamoderaterna få fler att engagera sig i frågan.

– Stockholms skärgård är världsunik, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka. En stor skillnad mot kustområden på kontinenten är att man här kan hitta en alldeles egen havsvik där man ostört kan njuta av skärgården. S-styret i Värmdö kommun har skickat ut planen på remiss, och jag vill att fler Nackabor själva inkom med sina synpunkter till Värmdö. Det är enkelt. Vi behöver stå upp för det unika med Stockholms skärgård. Dessvärre är Nackalistan, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Nacka mer positiva till Värmdös förslag som de facto hotar det fria båtlivet. Nackalistan ser exempelvis positivt på förslagen om formella skydd i grunda havsvikar.

Tillsammans med allianskollegorna har Nackamoderaterna lämnat sina synpunkter på remissen till Värmdö kommun. Möjligheten att själv lämna in synpunkter är öppen till nu på söndag den 10 september, och görs via mail til Värmdö kommun: registrator@varmdo.se . Märk mailet med diarienumret 2018KS/0824 och uppge namn och eventuell fastighetsbeteckning. Alla skrivelser diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Länk till halvs-och kustplanen: https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/havsochkustplan.4.7eac6f2317ffd70a10a65556.html?fbclid=IwAR27HY5OoB8D7BuZwtcG2nHXfUogGQq4QX38tEAPPvxcwG79OzcPmXPWRGs