Invigning av nya Stavsborgsskolan

Idag var det invigning av den nya Stavsborgsskolan i Älta. Skolan har plats för 1 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan är indelad i ämnesavdelningar som hänger samman för de olika stadierna vilket gör att det går att skapa inspirerande lärmiljöer som knyter an till respektive ämne. Två sporthallar och lokaler för kultur ligger lite separat så att de kan användas av föreningar på kvällar och helger.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med på invigningen av Stavsborgsskolan, Sveriges kanske finaste skola, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Men det som är extra fint med just Stavsborgsskolan är att det är en byskola. På dagarna kommer skolan vara fylld av elever vetgiriga efter kunskap, på kvällarna och helgerna av idrotts-och föreningaktiviteter. Det blir både bra och kostnadseffektivt, precis så vi vill ha det.

Invigningen bestod av bandklippning, tal, sång och musik av elever samt rundvandring i skolan. Lokalerna är moderna, luftiga och väl anpassade för lärande och umgänge.