Moderaterna stärker elevhälsan!

Barn och unga mår allt sämre, och för att motverka den psykiska ohälsan är tidiga insatser avgörande. I dag får tyvärr många unga stöd alldeles för sent. Vi vill att elever ska ha en ökad tillgång till skolsköterskor och kuratorer, och föreslår därför att reglera vilka stödinsatser som ska finnas och hur man skulle kunna införa en elevhälsogaranti.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du kan kommentera händelsen

 Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, därför är förslagen i utredningen viktiga. Vi ska förenkla regelverken och ställa högre krav så att barn och ungas behov sätts i första rummet. Förslagen innebär också en bättre samverkan med bland annat sjukvården, BUP och socialtjänsten, så att de som behöver mer hjälp och stöd lättare ska få det. Skolan kan inte lösa alla elevers problem, men det är ett viktigt ställe att fånga upp dem på, säger Eivor Örenmark (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Utredningen ska även se över hur särskilda anpassningar ska ske. I dag sker särskilda anpassningar som huvudregel alldeles för sent, vilket i praktiken innebär att eleven måste misslyckas innan det blir aktuellt att t ex placeras i en annan grupp. Istället ska det bli enklare att placera elever i mindre grupper, eller att ge helt enskild undervisning vid behov. Alla är olika, och samma passar inte för alla. Därför gör vi om systemet så att ingen hamnar i kläm.

Nackamoderaternas politik för Skola & Förskola

Om Eivor Örenmark

Eivor Örenmark, ordförande i utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Björknäs.

Se fler företrädare här: Våra företrädare