Nacka plats 2 i ranking för Agenda 2030!

Nacka klättrar rejält i Dagens Samhälles årliga kommunranking för Agenda 2030 – från plats 49 till plats 2. Rankingen tittar bland annat på klimat och miljö, jämställdhet, invånarnas hälsa och samhällsutvecklingen och nyckeltalen utgår från FN:s globala mål som ska göra världen mer hållbar.

– Att vi klättrar i många mätningar av miljö- och klimatarbete är en riktig styrkedemonstration, säger Cecilia Gardner Larsson (M), vice ordförande i Miljöutskottet. Vårt målinriktade och systematiska arbete ger redan resultat och under 2023 har vi dessutom förstärkt organisationen för att kunna jobba mot ännu tydligare mål och därmed få mer effekt för varje satsad krona.

– Att jobba med hållbarhet är ett långsiktigt arbete som är vårt ansvar för att lämna över en bättre värld till nästa generation. Men det är också smart att tänka långsiktigt och hållbart genom att välja lösningar som redan här och nu bidrar till en bättre miljö och sparar pengar för dagens Nackabor.

Högst upp i placeringen hamnar Mölndals kommun med 60,6 poäng. Nacka får 60,5 poäng, enbart 0,1 poäng under vinnaren. Hela rankingen hittar du hos Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/hallbarhet/hela-listan-de-ar-bast-pa-agenda-2030-arbetet/?fbclid=IwAR2Dt3ZIWd-Z3Dy8O2xkkwzt84x4Nc424JXCycO_IS-XovF4wP6HFshg1YM