Nackas kulturskola får högt betyg av eleverna

Frank Svensson, 1:e vice ordförande i kulturnämnden i Nacka, där kulturskolan hanteras

Den årliga undersökningen för 2023 ger Nackas kulturskola betyget 3,7 av 4 i nöjdhetsindex, där 96 % av eleverna svarat att de är nöjda och 95 % har svarat att kulturskolan är så bra som de hoppats på. Undersökningen visar även att elever i Nacka i större utsträckning får använda sina egna idéer på lektionerna än i andra kommuner. Nackas kulturskolas popularitet syns även i form utav att vi har 6:e högst andel barn som går i kulturskola av Sveriges samtliga 290 kommuner. Bland kommuner över 25 000 invånare är Nacka på första plats.

– Att vi fortsatt får höga betyg av eleverna är viktigt, och jag är både glad och stolt över undersökningens resultat, Det är också mycket positivt att vi i Nacka även rankas högt i jämförelse med andra kommuner. Jag är därför både glad och stolt över undersökningens resultat, säger Frank Svensson (M); 1:e vice ordförande i kulturnämnden. Nu arbetar vi vidare med att utveckla och förbättra våra kulturskolor.

I Nacka finns det 18 kulturskolor för barn mellan 7-19 år. Undersökningen är en kundundersökning av ”Våga Visa kulturskola”, en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Du kan läsa mer om undersökningen och våra kulturskolor på Nacka kommuns hemsida, nacka.se. Statistik om andel barn i kulturskolan kommer från Kolada.

https://www.nacka.se/uppleva–gora/kulturskolor/kvalitet/

Kultur