Nackas skolor ska vara bäst i Sverige.

Nackas skolor tillhör redan i dag de allra bästa i Sverige, och så vill vi att det ska förbli. Det kommer vi aldrig att tumma på.

Tyvärr riktar den socialdemokratiska regeringen just nu ett frontalangrepp på den skolmodell som gjort att Nackas skolor är så framgångsrika. De vill i princip avskaffa det fria skolvalet och även försämra tusentals barns förutsättningar i skolan genom att sänka deras skolpeng.

Skolvalets existens ligger i vågskålarna i höstens val. Socialdemokraterna vill tvinga alla skolor och klasser att ha vad man kallar ”allsidig social sammansättning”. I korthet innebär det att barn ska sorteras utefter deras föräldrars utbildningsnivå, adress, etniska bakgrund och inkomst – för att skapa den sociala mix man anser riktig. Det skulle innebära slutet för det fria skolval som vi haft i Nacka i 30 år, där varje familj själv valt skola, till förmån för att politiker och tjänstemän ska skicka barnen kors och tvärs över kommunen.

Socialdemokraterna vill också att elever som har valt att gå i en friskola ska få tio procent lägre skolpeng, än de barn som går i våra kommunala skolor. Det vore att kraftigt försämra förutsättningarna för tusentals barn i Nacka – endast för att Socialdemokraterna ideologiskt är emot friskolor. Det gagnar inget barn i Nacka, oavsett om barnen går i kommunal- eller friskola.

Vi moderater vill i stället ha ett tydligt kunskapsfokus i skolan. Vi vill också att det ska finnas skolor som passar alla barn, och därför behövs en mångfald av skolor. I år fick 94 % av Nackas elever sitt förstahandsval av skola – men vi strävar efter att det ska bli 100 %. Dessutom vill vi fortsätta att öka resurserna till skolan för att fler elever ska kunna lära sig ännu mer. Vi vill renovera och modernisera våra skolor, så att miljöerna är trevliga och uppmuntrar till lärande. Elever som behöver särskilt stöd ska få det och vi vill starta en särskild resursskola i Nacka. 

Vill du också att Nacka ska ha Sveriges bästa skolor? Rösta på Moderaterna den 11 september.