Nackas skolresultat i topp!

Nackas elever fortsätter att prestera goda resultat. 89 procent av Nackas elever uppnår godkända betyg i alla grundskolans ämnen, vilket är det sjunde högsta i landet. Nackas elevers genomsnittliga meritvärde i grundskolan är det fjärde högsta i landet. Vi kan även se att Nackas resultat håller stabilt höga nivåer över tid, och våra elever ligger över både Stockholms Län och rikets genomsnitt. Den sammantagna bilden av slutbetygen från grundskolan är att Nackas skolor lyckas väl med kunskapsuppdraget.

– Jag är glad och stolt över våra elevers goda studieresultat, vilka är genomgående goda i hela kommunen. Nacka har mycket ambitiösa mål om Sveriges bästa skola, och vi har en liten bit kvar till måluppfyllelse. Det är viktigt med högt uppsatta mål i något så prioriterat som våra barns utbildning. En utbildning av hög kvalitet är det bästa vi som kommun kan ge våra barn. Vi har som mål att vara topp tio i landet, vilket vi uppnår. Nu arbetar vi vidare för fortsatt goda resultat!

Statistiken är tagen från Skolverket och avser läsåret 2022/23. Resultaten presenterades för utbildningsnämndens sammanträde. Siffrorna avser både kommunala och fristående skolor.

www.skolverket.se