Sänkt skatt på arbete och pension!

Den moderatledda regeringen har presenterat ett jobbskatteavdrag samt en motsvarande skattesänkning för pensionärer. För ett genomsnittligt hushåll med två vuxna i Nacka innebär det en skattesänkning om ca. 12 000 kronor per år för 2024.

Nackamoderaterna välkomnar regeringens besked, det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat!