Nacka näst bäst företagsklimat i Stockholm!

Nacka klättrar uppåt i rankingen för Sveriges bästa näringslivskommuner och höjer från ”högt indexvärde” till ”mycket högt indexvärde” i SKR:s mätning över företagsklimat. Bland Stockholmkommunerna är vi näst bäst, och bland kommuner med över 100 000 invånare är vi bäst i hela Sverige!

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera händelsen.

En hög servicenivå till både företag och Nackabor är otroligt viktigt för oss, och det syns i mätningar att vårt arbete ger resultat. Vi moderater vill att Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat, och detta är ytterligare ett steg i rätt riktning. Här ska entrepenörer välkomnas, inte motarbetas, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.


Mätningen görs nationellt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och mäter Nöjd-Kund-Index, NKI. År 2022 fick Nacka 79 poäng i indexet, 2023 ökade vi till 81 i indexenheter vilket placerar oss på plats 25 i landet. Mätningen mäter hur företagare och verksamheter upplever kommunens myndighetsroll inom bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. Du kan läsa mer och se statistik hos SKR

Länkar:

Kategori jobb och företagande

Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Grunden för tillväxt och välstånd är det fria företagandet och livskraftiga företag. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här, och få sitt företag att växa. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas planlagd mark tillgänglig för företag att etablera sig. Det handlar både om att möjliggöra för kontor, men också mark för småskalig industri och verksamhetslokaler. Kommunen ska minska krångel och ge högklassig service till företag som behöver tillstånd eller hjälp från kommunen, och nödvändiga avgifter som behöver tas ut ska vara låga. Entreprenörer ska välkomnas, inte motarbetas.

Läs mer :”En Arbetslinje för hela Nacka”

Om Mats Gerdau

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR