Hejdå kvittokrångel!

Från och med den 1 juli i år förenklar vi för företagare i sin bokföring, genom att tillåta att kvitton och annat räkenskapsmaterial kan sparas digitalt snarare än i pappersform. Förenklingen ökar konkurrenskraften, minskar administration och förvaring, samt sänker kostnaderna för svenska företag och företagare. Totalt beräknas företag spara 3,9 miljarder kronor per år.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på Facebook, där du även kan kommentera händelsen.

Företagare är en vital del i vårt samhälle, de bidrar med arbetsmöjligheter, skatteintäkter, ökad service och innovation. Grunden för tillväxt och välstånd är det fria företagandet och livskraftiga företag, därför är det också viktigt att göra det enklare att starta och driva företag. När jag träffar Nackas entrepenörer och företagare och frågar hur vi som politiker kan förbättra företagsklimatet, får jag ofta svaret ”minskat krångel och bra service från kommunen”. Att då kunna minska administration och krångel med kvitton utan att äventyra redovisningsprinciper och uppföljning är ett steg i rätt riktning, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskaps­information måste hanteras av företagen under denna tid. Att förvara räkenskapsinformationen fysiska kräver även stora omkostnader för förvaring och arkivering. Den moderatledda regeringen föreslår nu istället att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form.

Länkar:

Kategori jobb och företagande

Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Grunden för tillväxt och välstånd är det fria företagandet och livskraftiga företag. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här, och få sitt företag att växa. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas planlagd mark tillgänglig för företag att etablera sig. Det handlar både om att möjliggöra för kontor, men också mark för småskalig industri och verksamhetslokaler. Kommunen ska minska krångel och ge högklassig service till företag som behöver tillstånd eller hjälp från kommunen, och nödvändiga avgifter som behöver tas ut ska vara låga. Entreprenörer ska välkomnas, inte motarbetas.

Läs mer :”En Arbetslinje för hela Nacka”

Om Mats Gerdau

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, ledamot i kommunfullmäktige.
Bor i Älta.

Läs mer om Mats HÄR