Socialdemokraterna slaktar flera busslinjer i Nacka

Ett år efter valet börjar resultatet av Socialdemokratiskt styre i regionen synas: nu skärs det ner i kollektivtrafiken. Flertalet linjer i Stocholms län påverkas, bland annat 13 linjer i Nacka. Här kan du läsa om vilka och hur de påverkas.

– Detta är faktiskt en slakt av kollektivtrafiken, och det är framför allt gymnasieeleverna på Nacka Gymnasium som får betala notan för Socialdemokraternas nedskärningar, säger Peter Zethraeus, kommunalråd och ordförande i Natur & Trafiknämnden. Nedläggning av busslinjer riskerar dessutom att leda till ökad miljöpåverkan när fler väljer andra, mindre klimatsmärta färdsätt.

Flera har även varnat för att detta bara är början, och att fler försämringar av Stockholms kollektivtrafik är att vänta. Vänsterstyret i regionens många vallöften, bland annat om att inte höja taxorna, gör att det inte går att satsa på mer trafik. Resultatet blir istället färre linjer, försämrad turtäthet och borttagna avgångar.

Nedan kan du se vilka linjer som påverkas i Nacka. Förändringarna börjar gälla den 10 december.

Nackamoderaterna tillsammans med Nacka kommun har självklart svarat trafikförvaltningen, du kan läsa fullständiga yttrandet HÄR. Där finns, förutom synpunkter på de förändringar som ska ske, även egna förslag på förbättringar av kollektivtrafiken.

I korta drag: vi är emot alla försämringar och vill se mer satsningar. Det vi varmt välkomnar och tillstyrker är de positiva förändringarna på sjötrafiken, där pendelbåtslinjerna 80, 83 och 84 förbättras. Även här kan dock SL och trafikförvaltningen göra mer!

Busslinjer som läggs ner helt:

 • 452 Västra Orminge – Nacka Gymnasium
 • 453 Orminge – Nacka Gymnasium
 • 454 Boo Backe – Nacka Gymnasium
 • 484 Sickla Udde – Mölnvik
 • 402X Slussen – Nacka Gymnasium

Att det slår hårt mot elever som går på Nacka gymnasium är tydligt, och väldigt beklagligt. Nacka Gymnasiums parkeringar är redan idag överfulla. Nackamoderaterna motsätter sig samtliga nedläggningar, och om linjerna till Nacka Gymnasium måste läggas ner behövs turtätheten på övriga linjer som trafikerar sträckorna under morgonrusningen öka, speciellt på Sockenvägen.

Busslinjer som försämras:

 • 425 (Slussen – Gustavsberg Lugnet): Slutar gå på helger
 • 435C (Stockholm C – Hemmesta): Slutar gå från Stockholm C samt får färre avgångar på morgonen
 • 442X (Slussen – Orminge): försämrad turtäthet
 • 447 (Boo Backe – Slussen): Första avgången går 30 minuter senare
 • 405 (Hornsberg – Nacka Sjukhus): Slutstation ändras från Hornsberg till Fridhemsplan
 • 411C (Stockholm C – Skuru Skola): försämrad turtäthet
 • 71 & 403 (Jarlaberg – Sickla udde – Slussen): Sammanslagning av linjerna som innebär att:
  • Direktkopplingen mellan Sickla Allé/Sickla Udde – Jarlaberg försvinner
  • Sträckan Sickla Allé – Nacka forum får sämre turtäthet

Så här vill Nackamoderaterna förbättra kollektivtrafiken

Boo

 • Linje 414 (Orminge Centrum – Slussen): Vi vill att linjen trafikerar i rusningstid, särskilt viktigt är trafikeringen i morgonrusningen i riktning mot Slussen. För boende i Tollare och Lännersta med målpunkt i Nacka, Skuru, Järla och Sickla krävs i dagsläget att dessa går upp nästan 300 m för byte till ny buss i Björknäs centrum.
 • Nattrafiken till Tollare och Lännersta behöver förbättras. Hela området söder om Värmdöleden bristande har bristande nattrafik.
 • Utökad trafik som knyter ytterområdena i Boo till Orminge centrum för att avlasta parkeringsbehovet kring centrum. Det ska vara möjligt att åka buss hela vägen utan att ta bilen till Orminge centrum även utanför rusningstrafiken. Andelen bussar som går direkt via motorvägen efter Orminge centrum bör öka.
 • Med anledning av att den nya Skurubron öppnar bör man se över linjedragningar och flytta en del av motorvägsbussarna som går via Orminge centrum från Björknäspåfarten till Ormingepåfarten för att avlasta Värmdövägen.

Sicklaön

 • Ökade turer på linje 409 och 449 i morgon- och eftermiddagsrusningen för att förbättra tillgängligheten för boende på Skurusundsvägen.
 • Linje 840 bör utökas till att inkludera Jarlaberg, lämpligen kan bussen köra höger före tunneln till Nacka strand via Jarlabergsvägen till Augustendalsvägen.
 • Linje 402 borde förlängas till Nacka Forum. Linjen har idag slutstation vid Nacka stadshus. Alternativt Nacka Forum Norra – Skvaltan – Storängen – Nacka Forum.
 • Linje 53 och linje 55 bör ha samma hållplatslägen vid Slussen och vid Henriksdalsberget för att underlätta byten och därmed resandet.
 • Linje 55 bör ges ökad turtäthet och oftare eller alltid gå till Finnberget
 • Behåll linje 71 och 403, samt öka turtätheten på linje 71

Älta

 • Linje 840 från Älta till Nacka Forum måste förstärkas. Bussen bör även stanna vid Nacka Kvarn.
 • Linje 401 behöver justeras med anledning av den skolutveckling och utbyggnad som sker i Sickla under året.
 • Ökad turtäthet på buss 821 i rusningstid för att förstärka kopplingen till Södra Hedvigslund, detta möjliggör bättre koppling till övriga kommunen.
 • Linje 814 önskas ge utökad trafikeringstid

Fisksätra & Saltsjöbaden

 • Saltsjöbanans ersättningsbussar behöver ökad turtäthet samt bättre tidspassning. Tidtabeller på relevanta bussavgångar bör bättre synkas med skolornas tider för skoldagens början och slut. Idag blir det långa skoldagar med mycket väntetid. Idag upplevs det som osäkert när man planerar resa och många väljer därför bilen i stället. Detsamma gäller bussbyten där avgående buss ofta avgår utan att invänta anslutande buss. Ett sådant exempel är vid bussbyte i Fisksätra där resenärer kan få vänta 30 minuter pga av att bussen inte inväntar anslutande buss från Saltsjöbaden. Ersättningsbussarna behöver ökad turtäthet eftersom den är betydligt lägre jämfört med den trafik som ska ersättas

Sjötrafik

 • Här har som sagt Trafikförvaltningen gjort några positiva ändringar, bland annat kommer Pendelbåtslinje 80 mellan Nacka Strand – Nybroplan gå var 10:onde minut i rusningsriktning, jämfört med var 15:onde minut som det går i dagsläget. Det tycker vi är väldigt bra!
 • Ett annat positivt besked är att pendelbåtslinje 83 (Stockholm – Vaxholm – Ramösund) permanentas efter sommaren 2023. Det innebär bättre tillgänglighet för Nackabor, i och med att linjen kan komma att få flera hållplatser. Att linjen permanentas är mycket positivt för kommunens boende och resenärer till och från Telegrafberget samt Orminge.
 • Pendelbåtslinje 84 (Strömkajen – Ålstäket) börjar trafikeras i april 2024 och bland annat angöra i Risets brygga. Vi vill även att 84 ska angöra en brygga i norra Skuru, förslagsvis bryggan vid Visborgs minne.