Stoppa flytten av bussterminalen i Slussen!

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill flytta den tillfälliga bussterminalen i Slussen bort till parkeringen vid Fotografiska. Det innebär en sträcka på upp till 750 meter – bara för att kunna byta mellan buss och tunnelbana. Den nya tillfälliga terminalen ska vara igång tills bussterminalen i Katarinaberget är färdigställd. Det rör sig om cirka 1,5 år, förutsatt att det inte blir fler förseningar i arbetet med nya Slussen.

Hur lång tid tar det att gå från tunnelbanan till Socialdemokraternas lösning? Över 10 minuter i normal gångtakt fick vi det till. Betänk då samma sträcka för någon med sämre ben, eller med barn och
barnvagn … och i regn och snöoväder.

Här kan du se sträckan som vänsterstyret i Stockholms stad tycker att Nacka- och Värmdöbor ska gå varje dag till och från jobbet:

Begäran om handlingar

Hur har de kommit fram till att detta är den bästa lösningen? Under flera månaders tid har vi försökt få till en dialog med Stockholms stad om detta – men förgäves. Till slut fick Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, begära ut de allmänna handlingarna som medborgare. Här redogör vi för vad de har tittat på, (och inte tittat på …)

Kortfattat: De har utrett fyra förslag, och valt det enda förslag som utredningen i princip anser praktiskt möjligt, eller som inte medför förseningar. Vi menar att fyra förslag är på tok för lite för en utredning där det valda förslaget innebär en så pass stor försämring för så många människors vardag. De har inte gjort någon som helst konsekvensanalys över vad det innebär för de som reser till och från terminalen, eller något gediget underlag för att förpassa tusentals människor 750 meter bort.

Anmärkningsvärt håller även den S-ledda Region Stockholm med om att stadens förslag inte är skäligt, se trafikförvaltningens svar nedan. Överlag är regionens trafikförvaltning kritiska till förslaget, du kan läsa deras yttrande HÄR.

Vill du läsa hela handlingarna från Stockholms stad, finns de tillgängliga via länkarna nedan:

https://www.nackamoderaterna.se/wp-content/uploads/2023/10/P1-PM-Beslutsunderlag-Flytt-tillf„llig-bussterminal-Stadsg†rdsleden-20230530.pdf

https://www.nackamoderaterna.se/wp-content/uploads/2023/10/P1-PM-Flytt-tillf„llig-bussterminal-Frdjupning_20221212-1.pdf

https://www.nackamoderaterna.se/wp-content/uploads/2023/10/T2-100-10-51400-0001-1.pdf

https://www.nackamoderaterna.se/wp-content/uploads/2023/10/T2-PM-514-0001_B2-1.pdf

https://www.nackamoderaterna.se/wp-content/uploads/2023/10/T2-PM-514-0001-1.pdf

Det valda förslaget

Det valda förslaget innebär att terminalen förläggs dels på pontoner i vattnet utanför Birkaterminalen, dels på parkeringen mellan Birkaterminalen och Fotografiska. Som du ser på avstånden, är det en stor skillnad mellan den befintliga och förslagets avstånd till tunnelbanan.

De förkastade förslagen

1. Dela upp terminalen. Förkastades eftersom man vill rymma all trafik på en anläggning samt på grund av kapacitetsbrist.
2. Flytta all trafik från Slussen. Förkastades av samma anledning som 1, samt att andra hållplatser inte har kapaciteten.
3. Riv Birkaterminalen. Det enda i utredningen förutom det valda förslaget som är praktiskt genomförbart enligt staden. Förkastades eftersom rivningsarbetet riskerar att försena färdigställandet av Slussen.

Vad saknas i utredningen?

Utredningen har inte utrett de ekonomiska konsekvenserna för resenärer med flytten av terminalen. Inte heller finns en konsekvensanalys om hur det påverkar människors vardag. En genomsnittlig gånghastighet för en person är 5 km/h enligt Trafikverket. Med 10 minuters gångväg, två gånger om dagen, fem dagar i veckan tio månader om året innebär det över en arbetsvecka på ett år, för att kunna byta mellan buss och tunnelbana.

En arbetsvecka per år, som får tas från Nackabornas fritid.

Vi saknar framför allt fler förslag, på studs kunde vi se ett antal rimliga förslag som inte har utretts alls. Ett av de förslagen är att i stället lägga pontoner i vattnet utanför den nuvarande terminalen. Som synes på bilden nedan blir det flera hundra meter kortare i gångavstånd.

Är vårt förslag möjligt? Det vet vi inte – för det och andra alternativ saknas i handlingarna. Den slutsats vi kan dra av detta är att utredningen känns bristfällig, mer som att man redan på förhand bestämt sig för ett alternativ och inte velat titta på andra.

Vad gör Nackamoderaterna?

Vid varje möjligt tillfälle framför vi tydligt vår ståndpunkt till Stockholms stads politiker och tjänstemän. Vi driver dessutom opinion i frågan och ligger på våra moderatkollegor i stad och region att göra detsamma.

Nackamoderaterna har även samlat samtliga partier i Nacka och Värmdö med oss i denna frågan. Här är vi eniga: Vi vill inte se en flytt av terminalen!

Vi kommer att ha kampanjer vid Slussen för att uppmärksamma våra medborgare på förslaget och vad det innebär.

Vad kan jag som medborgare göra?

Om du, precis som vi, anser att förslaget är orimligt: ligg på!
Maila till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) på karin.wanngard@stockholm.se och uppmärksamma henne på orimligheten i förslaget.

Ett annat sätt att bidra är att gå med i Nackamoderaterna och hjälpa oss driva frågan mot politiker och väljare. Ju fler vi är, desto mer syns och hörs vi!

Prata med dina grannar, kollegor och vänner. Berätta vad Socialdemokraterna i Stockholm håller på med och uppmana även dem att protestera mot flytten av terminalen!