Aktuellt om Skurubron: Broavgift & statistik

I år invigdes äntligen nya Skurubron i Nacka. Det är en välkommen avlastning av de gamla broarna som nu kan renoveras utan totalt trafikkaos. Att det nu finns fler möjligheter för passage över Skurusundet ökar också robustheten i trafiksituationen. Framför allt för de som bor i Boo.

Broavgiften på Skurubron

Sedan 1 oktober i år, tas en broavgift om 4 kr per passage ut från de som väljer att köra över den nya bron. Anledningen till att det är en broavgift, är för att det var en förutsättning för att bron skulle byggas. Utan en delfinansiering, hade staten och Trafikverket inte startat bygget förrän tidigast 2030. Nacka kommun och Nackamoderaterna såg dock behovet av en bro långt tidigare än så, därför slöts ett avtal 2010 så att vi kunde få en bro på plats innan det.

Flera Nackabor har hört av sig och varit oroliga över att avgiften skulle höjas, men det kommer den inte göra. Broavgiften kommer ligga fast på 4 kronor per passage.

Av de 4 kronor som tas ut per överfart, beräknas enligt Trafikverket och Transportstyrelsen att 70 % går till avbetalning av bron. I dagsläget är avbetalningstiden beräknad till 22 år, men beror självklart på antalet passager och kan justeras därefter.

I avtalet är det angivet att byggstart planeras till 2014, men att ”en så tidig byggstart som möjligt är angelägen med hänsyn till de trafiksäkerhets-, bärighets- och framkomlighetsproblem som idag finns”. Tidplanen höll inte, så då menade vi och våra allianskollegor att broavgiften också borde slopats. Detta fick vi dock inte något gehör för, utan nya Skurubron finansieras till 2/3 av broavgifter. Nackamoderaterna arbetar hårt för att bron ska bli avgiftsfri. Skurubron är dock en statlig bro, så det är staten som avgör.

Gamla Skurubron är och kommer fortsätta vara avgiftsfri, det är bara på nya Skurubron det tas ut avgifter.

Hur många av de som kör över bron är Nackabor?

Statistiken från första månaden, oktober 2023, visar att 26 % av passagerna gjordes av personer som är folkbokförda i Nacka. Vi Nackabor står därmed för ungefär en fjärdedel av överfarterna.

Att det är så många som inte bor i Nacka som använder bron, är en viktig del i varför bron är belagd med avgifter istället för att betalas på skattsedeln. Eftersom vi inte blir av med broavgiften, anser vi att det bästa av de alternativ som finns är en broavgift. Nackas skattebetalare ska inte med sina skattepengar behöva finansiera en bro som staten i grunden borde ha finansierat, och som i mycket hög utsträckning nyttjas av andra.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande på Skurubron i maj 2023.

Hur ser trafikflödet ut på gamla bron?

Trafiken har ökat på gamla bron, något som också var väntat enligt de analyser både Trafikverket och kommunen gjort. Åtta av tio väljer dock den nya bron före den gamla, och vissa väljer andra vägar över sundet än bil, exempelvis buss.

Enligt de analyser som gjorts, väntas trafiken på gamla bron minska med tiden, vilket innebär att lokalvägarna blir mindre hårt ansatta framåt. Kommunen håller dock löpande koll på trafikflöden, och märker vi att det behövs kommer kommunen sätta in åtgärder för att förbättra och öka säkerheten där det krävs.

Nacka har satt upp mätare på gamla bron. Den största ökningen av trafik där jämfört med innan nya bron började kosta pengar är på helger, kvällar och nätter. Det vill säga, när det inte är rusningstrafik så väljer fler den gamla bron. När det är rusningstrafik tar man den nya bron i högre utsträckning.

Det innebär att trots att trafiken ökat, så är ökningen mindre under rusningstrafik. Det bidrar till mindre köbildning under kritiska tider. Att fler väljer den avgiftsfria vägen när det inte är lika många ute på vägarna var också väntat. Detta eftersom du som förare sparar mindre tid då.

Än så länge är dock datan rätt liten, och vi får helt enkelt vänta lite längre innan vi kan dra mer långtgående slutsatser om trafikflöden och avbetalningstid.

Jag vill veta mer om Skurubron i Nacka!

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor, funderingar och synpunkter. Enklast nåt du oss via mejl på nacka@moderaterna.se. Du kan även kontakta våra politiker direkt. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Våra företrädare”, samt under ”Kontakt”.

Du kan även skriva till oss på facebook eller instagram, antingen genom att kommentera något av våra inlägg eller via privata meddelanden.

Sjävklart kan du kontakta oss om du undrar över någonting annat än just Skurubron med!

Länkar:

Artikel om Skurubron och statistik hos Nacka-Värmdöposten, NVP
Aktuell information från Trafikverket om arbeten på Skurubron