Integration

Snabbare folkbokföring för ukrainare i Sverige!

I går presenterade den moderatledda regeringen vårändringsbudgeten för 2024. En av Moderaternas viktigaste prioriteringar, både nationellt och på EU-nivå, är att fortsätta stödja Ukrainas frihetskamp. De ukrainare som befinner sig i Sverige är här under det sk. Massflyktsdirektivet, vilket innebär…

Sommarjobb för ukrainska ungdomar!

Även i år kommer ukrainska ungdomar att kunna söka kommunala sommarjobb. Massflyktsdirektivet gör att de ukrainska flyktingarna inte har samma rättigheter och möjligheter som andra flyktingar, men vi vill att alla unga i Nacka ska ha lika villkor och vägar…

Slutreplik i debatt om flyktingbostäder

För några veckor menade Nackalistan och Socialdemokraterna att anvisade flyktingar ska få förtur till kommunala bostäder efter etableringstiden. När det handlar om bostäder till flyktingar, om det är rättvist att ge dem förtur till bostäder och hur kostnaden på tiotals…