Sommarjobb för ukrainska ungdomar!

Även i år kommer ukrainska ungdomar att kunna söka kommunala sommarjobb. Massflyktsdirektivet gör att de ukrainska flyktingarna inte har samma rättigheter och möjligheter som andra flyktingar, men vi vill att alla unga i Nacka ska ha lika villkor och vägar in i arbetslivet. Sommarjobben erbjuds utöver de sommarjobb som Nacka vanligtvis tillhandahåller.

För mig är det en självklarhet att politiken måste gå in och se till att byråkratin inte hindrar unga från att komma in i arbetslivet. Det är också viktigt att stötta Ukraina i deras frihetskamp på alla sätt möjliga, och då är livstillvaron för de som bor i Nacka en del av det. Genom detta kan vi erbjuda dem en meningsfull sysselsättning under sommaren, arbetslivserfarenhet och möjlighet till framtida referenser. De kommer också träna det svenska språket, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning.

Nacka erbjuder cirka 340 kommunala feriejobb varje år, och detta beslut innebär ytterligare cirka 30. Sommarjobben är bland annat inom utomhusarbete i parker, lekparker och stränder, vård och omsorg och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Även den moderatledda regeringen ser över tillvaron för ukrainare i Sverige, genom att göra det möjligt för ukrainska flyktingar att folkbokföra sig och få svenska personnummer. Den nya lagen väntas bli verklighet någon gång under hösten i år.

Mer inom jobb och arbete

En arbetslinje för hela Nacka

Moderaternas politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Den som är beredd att jobba hårt ska också få bästa möjligheter att göra det. Med en låg skatt, gott företagsklimat och en stark arbetslinje ska Nacka vara möjligheternas plats.
→ LÄS MER

Om Oliver Rykatkin

Oliver Rykatkin, ordförande i nämnden för arbete och försörjning, NAF. Ledamot i kommunfullmäktige i Nacka.
Bor i Centrala Nacka.