Slutreplik i debatt om flyktingbostäder

För några veckor menade Nackalistan och Socialdemokraterna att anvisade flyktingar ska få förtur till kommunala bostäder efter etableringstiden. När det handlar om bostäder till flyktingar, om det är rättvist att ge dem förtur till bostäder och hur kostnaden på tiotals miljoner ska finansieras – så lämnar Nackalistan och Socialdemokraterna inget svar. NVP valde trots detta att inte publicera Filip Wiljanders och Oliver Rykatkins slutreplik i debatten. Vi har därför valt att publicera slutrepliken här.

Återigen: Är förtur till bostadskön rättvis, och hur ska det betalas?

När det handlar om bostäder till flyktingar, om det är rättvist att ge dem förtur till bostäder och hur kostnaden på tiotals miljoner ska finansieras – så lämnar Nackalistan och Socialdemokraterna inget svar. Det är uppenbart att de inte vill debattera frågan i sak när de i stället försöker skifta fokus till vem som äger lokalerna till några äldreboenden eller skolor. Vi vill bedriva en ansvarsfull integrationspolitik med hjälp till självhjälp som är bra för alla Nackabor, både de som är födda här och de som kommit hit som flyktingar.  

Det handlar både om att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. De som anvisas till Nacka som flyktingar möts av en SFI-utbildning, gedigna arbetsmarknadsinsatser, skolgång för barnen och en skattebetald bostad i två år. Hela grundbulten är hjälp till självhjälp, och hjälpen är både generös och effektiv. Samtidigt är det rimligt och rättvist att den som är nyanländ efter denna tid får söka sin egen bostad, precis som alla andra Nackabor behöver göra. Det är en avvägning mellan individens eget ansvar och vad skattebetalarna ska behöva betala. Det finns trots allt tusentals andra Nackabor som har stått i bostadskön i många år och som också söker sig en bostad.

Samtidigt kvarstår frågan till Nackalistan och Socialdemokraterna: Hur ska ni betala för detta? För på ett eller annat sätt behöver bostäderna betalas om inte hyresgästerna själva har den möjligheten. De bostäder Nacka kommun äger kostar i snitt 164 000 kr per år. Mellan 2019 och 2023 har Nacka kommun tagit emot 232 flyktinghushåll. Skulle vi tillämpa oppositionens förslag skulle bostadskostnaden vara nästan 40 miljoner kronor 2023. Inte ens Nackalistan, som driver detta hårdast, har budgeterat tillräckligt. Deras två miljoner kronor i budgeten räcker inte till många bostäder. Vi har ett ansvar gentemot Nackas skattebetalare att presentera en budget som går ihop.

SCB har kartlagt hur flyttmönstren för nyanlända ser ut i hela Sverige. Där ser man att flyttarna snarare går från än till glesbygden. Oftast flyttar man kort från en pendlingsnära kommun. Minst andel bodde kvar i Arjeplog och Sorsele. Det är viktigt att ha koll på fakta innan man kommer med anklagelser.

För oss i Moderaterna är det viktigt att den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda förutsättningar att bli en del av samhället. Vi ska inte göra skillnad på hur vi behandlar våra medmänniskor bara på grund av härkomst, utan det är det faktiska behovet som ska stå i centrum. Tusentals Nackabor står i bostadskön, och då är det inte rättvist att några ska få gå före genom att få bo kvar i kommunens bostäder på obestämd tid.

Filip Wiljander (M), kommunalråd

Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning

Tidigare debattinlägg hos NVP

”Er integrationspolitik håller inte, S och NL”

Mer inom samma ämne

En arbetslinje för hela Nacka

Moderaternas politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Den som är beredd att jobba hårt ska också få bästa möjligheter att göra det. Med en låg skatt, gott företagsklimat och en stark arbetslinje ska Nacka vara möjligheternas plats.
→ LÄS MER

Om Filip och Oliver

Filip Wiljander, kommunalråd och socialnämndens ordförande i Nacka.
Bor i Järla Sjö.

Läs mer om Filip här: Filip Wiljander

Oliver Rykatkin, ordförande i nämnden för arbete och försörjning, NAF. Ledamot i kommunfullmäktige i Nacka.
Bor i Centrala Nacka.