Kraftsamling mot ungdomsbrottslighet

Landshövding Anna Kinberg Batra och justitieminister Gunnar Strömmer (M) bjöd igår in ledande personer i regionen för att diskutera konkreta åtgärder för att motverka ungdomsbrottsligheten. Nackas kommunstyrelseordförande Mats Gerdau var en av de inbjudna, tillsammans med bl a regionpolischefen, generaldirektören för Statens Institutionsstyrelse (SIS), Fryshuset, Internationella engelska skolan och regionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Detta är ett högaktuellt ämne när kriminaliteten både blir grövre och kryper ner i åldrarna, säger Mats Gerdau (M) efter mötet. Sverige behöver anpassa brottsbekämpningen till en ny verklighet och då behövs nya verktyg i form av ungdomsfängelser och ökade möjligheter att dela information mellan olika aktörer. Om Nacka ska bli tryggare måste alla göra mer, såväl kommunen som polisen och ideella organisationer. Och regionen behöver korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.