Nacka ska vara tryggt. Punkt.

Lag och ordning har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga i såväl Sverige som Nacka, som en följd av gängkriminalitet, skjutningar och barnrån. Även om Nacka inte varit mest utsatt, så har det även nått hit. Det behöver få ett stopp.

Vi ska få ordning på brottsligheten. Hela den svenska rättsapparaten måste byggas ut ordentligt. Inte minst behövs fler poliser till Nacka, så att de har tid att vara närvarande för att förhindra och beivra brott. Dessutom måste straffen för grova brott bli längre och kännbara, så att inte ska vara vara möjligt att åka in och ut ur fängelse och fortsätta sin kriminella livsstil.

I väntan på att staten tar sitt ansvar, behöver vi göra mer från kommunen. Vi har lanserat två kraftfulla trygghetspaket som vi vill arbeta vidare med. Bland annat har vi ansökt hos polisen om att få ordningsvakter till Fisksätra och Orminge. Dessutom inför vi nu också egna kommunvakter som ska vara ambulerande och hjälpa till att skapa lugn och trygghet där polisen inte hinner vara. Vi behöver tyvärr också fler kameror för att öka tryggheten. 

Vi behöver också utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet mot ungdomar som är på glid. Det handlar om föräldrastöd, meningsfulla fritidsaktiviteter, avhopparverksamhet och inte minst vår uppsökande ungdomsverksamhet Polarna som vi vill satsa mer på.

Vill du också att både Nacka och Sverige ska bli tryggare? Rösta på Moderaterna den 11 september.