Österleden så fort som möjligt


Österleden eller Östlig förbindelse är en tilltänkt tunnelförbindelse mellan Nacka och Värtan i Stockholm. Tunneln som skulle koppla samman Norra och Södra länken och bilda en komplett ringled runt Stockholm tillsammans med Essingeleden.

Nackamoderaterna vill ha Österleden så fort som möjligt. Vi har varit för ett byggande av Österleden i decennier för att det skulle förbättra nackabornas framkomlighet markant. Med en komplett ringled förenklas resandet i Nord-sydlig riktning samtidigt som det också skapar ett mer robust trafiknätverk som inte blir lika känsligt för trafikolyckor eller andra tillfälliga trafikhinder.

Status just nu är att regeringen 2018 valde att plocka bort Österleden ur den nationella trafikplanen och därmed är projektet inte igång. Under alliansregeringen avsattes två miljarder för att projektera byggandet, så planerna finns kvar, om än inte aktiva. Från kommunens sida reserverar vi den tilltänkta marken i Nacka för att den dagen en framtida regeringen väljer att återuppta projektet.

Vägen fram är borgerliga valsegrar på alla nivåer – annars kommer det aldrig att bli av. Socialdemokraterna har lagt ner projektet två gånger och går inte att lita på i infrastrukturfrågor som är viktiga för Stockholm. Det behövs en borgerlig regering, en borgerligt styrd region, ett borgerligt Nacka och Stockholms stad.

Brinner du också för Österleden? Hjälp oss genom att engagera dig i Nackamoderaterna.

Läs mer om Östlig förbindelse på Trafikverkets hemsida.