Nu växlar vi upp i kampen mot välfärdsbrott!

På dagens kommunstyrelsesammanträde antogs ett politikerinitiativ från Alliansen om att trappa upp kommunens arbete för att motverka folkbokföringsbrott. Detta mot bakgrund om Polisens rapporter om att felaktig folkbokföring i hög utsträckning används som en del av organiserad brottslighet.

I ett första steg innebär det en genomgång av hur kommunens verksamheter arbetar med frågan i dag, samt komma med åtgärder för att alla delar i kommunen efterlever lagkravet och rapporterar in felaktigheter till Skatteverket.

Du kan läsa hela initiativet HÄR

Fakta om välfärdsbrott

  • Uppskattningsvis 200 000 personer i Sverige är felaktigt folkbokförda. (Skatteverket, 2019)
  • Det bedöms att över 14 miljarder årligen felaktigt betalas ut från de offentliga transfereringssystemen. Sannolikt är summan högre än så. (SOU 2023:52)
  • Ett exempel på välfärdsbrott genom felaktig folkbokföring är att skriva sig på annan adress än hemmadress för att familjen fortsatt ska kunna få bostadsbidrag trots att en eller flera har jobb. (Expressen, 2020)

– Välfärdsbrottslighet och bedrägeribrott har gått om narkotikaförsäljning som gängens största inkomstkälla. Därför behöver kommunen gemensamma anstränga sig för att förhindra och beivra sådana brott, säger Filip Wiljander (M), kommunalråd i Nacka. Moderaterna har länge lyft arbetet mot bidragsbrott i kommunen, bland annat genom kartläggningar, hembesök vid ekonomiskt bistånd och bättre kontroll av föreningsbidrag. Nu tar vi nästa steg.

– Regeringen gör mycket för att bekämpa den organiserade brottsligheten, men vi på kommunal nivå måste självklart se till att dra vårt strå till stacken, tillägger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Nackabornas surt förvärvade skattekronor ska inte hamna i de kriminellas fickor.

En del av ett långtgående arbete i Nacka

Vi har sedan tidigare drivit och genomfört åtgärder för att systematiskt kunna minska och förebygga välfärdsbrottslighet, bland annat i våras antogs ett förslag om en kartläggning av Nacka kommuns arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Protokollsutdrag om denna kartläggning kan du läsa mer om HÄR.