Separera unga som behöver vård från mördare

Med särskilda ungdomsfängelser kan vi säkra att tungt kriminella ungdomar hålls åtskilda från ungdomar med lättare problematik och att de inte rymmer. Det blir tryggare för Nackasamhället, och tryggare för våra ungdomar.
Filip Wiljander, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden

Att bekämpa kriminaliteten är en av Moderaternas högst prioriterade frågor. Justitieminister Gunnar Strömmer tillsatte i förra veckan en utredning om statliga ungdomsfängelser, vilket är mycket angeläget. Med särskilda ungdomsfängelser kan vi säkra att tungt kriminella ungdomar hålls åtskilda från ungdomar med lättare problematik och att de inte rymmer. Det blir tryggare för Nackasamhället, och tryggare för våra ungdomar.

Kriminaliteten har de senaste åren blivit allt grövre, etablerat sig på fler platser, och krupit allt längre ned i åldrarna. Även om Nackaborna upplever att de är trygga i sina områden har vi tyvärr har vi en situation i hela landet med 15–17-åringar som begår allvarliga brott. Mord, misshandel och drogförsäljning tillhör numera inte ovanligheterna. När brottsligheten har förändrats måste också samhällets verktyg förändras.

Det finns två stora problem som ungdomsfängelserna löser. För det första innebär de att det går att dela upp de tungt kriminella ungdomarna och dem med lättare problematik. En ungdom som utsätter sig själv för fara genom till exempel självskadebeteende och en ungdom som mördar andra, är två vitt skilda individer som behöver olika typer av hjälp och behandling. De ungdomar som inte utgör en fara för andra ska då inte riskera att radikaliseras genom att låsas in med gängkriminella ungdomar. Då finns det en fara att ungdomarna faktiskt mår sämre och är mindre lämpade att återgå till ett liv utanför institutionen, än vad de var innan.

För det andra kan vi numera relativt ofta läsa i tidningen om ungdomar som rymmer från de statliga Sis ungdomshemmen. Dessa institutioner är inte uppbyggda som fängelser och tanken är att i viss mån efterlikna ett ordinarie liv och göra den unga människan redo att självständigt gå vidare till ett fungerande liv utanför institutionen. Då är inte höga murar och galler rätt väg att gå. Med särskilda ungdomsfängelser kan man både säkra att de tyngst kriminella ungdomarna inte rymmer, och att de med lättare problematik får en god behandling utan att utsättas för hot och våld från andra boende

Tisdagen den 22 augusti träffade vi justitieministern för att diskutera ungdomsbrottsligheten. Vi moderater värnar om tryggheten i samhället för alla och vi vill se till att de ungdomar som behöver hjälp och stöd att hamna på rätt kurs i livet igen får det. Den sammanblandning av unga människor som idag är intagna på SIS-hem är olycklig för alla och leder många gånger till att de som behöver vård och behandling inte får rätt hjälp eftersom de tvingas bo ihop med grovt kriminella ungdomar där det behövs en helt annan typ av åtgärder. Vi välkomnar därför särskilda ungdomsfängelser samtidigt som vi förstås beklagar att det behövs.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Filip Wiljander (M), kommunalråd och ordförande i socialnämnden