Arbetslösheten bland unga ner 26,54% sedan 2007 i Nacka!

Under hösten har det rapporterats om att nästan var tionde ung person inte klarar övergången till vuxenlivet, utan fastnar i långvarig arbetslöshet och utanförskap. Nacka är bättre på att stötta unga i övergången än i större delen av övriga Sverige. Sedan 2007 har arbetslösheten bland unga minskat med nästan 27 procent i Nacka. 

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook, där du även kan kommentera nyheten,

– Det är en grundbult att vi hand om varandra och stöttar de unga. Vi arbetar aktivt med personlig vägledning specifikt utformat efter individen, vilket ger tydliga resultat. Framför allt lägger vi mycket arbete på att försöka söka upp de som inte har någon sysselsättning eller som har hoppat av gymnasiet, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning. Hela rapporten om är otroligt dyster, och jag beklagar verkligen att det är så stor skillnad i insatser mellan kommunerna. Jag hoppas fler kan ta efter vårt arbetssätt, det är viktigt för att motverka utanförskapet. I Nacka ska ingen ungdom hamna utanför. 

Nacka bland de bästa på att motverka utanförskap

  • I rapporten hamnar Nacka på plats 30 av 290 bland alla kommuner med 6,38 % 2021.
  • I kommuner med över 100 000 invånare har Nacka näst lägst arbetslöshet bland unga i hela Sverige.
  • I Stockholms Län har Nacka kommun fjärde lägst arbetslöshet bland unga. 

En framgångsfaktor studien nämner är just uppsökande verksamhet, vilket är en metod Nacka arbetar med. Nacka erbjuder dessutom ungdomar att själva söka hjälp genom drop-in eller per telefon. Även personer i ungdomens närhet, som lärare eller föräldrar, kan höra av sig till kommunen för stöd. 

Länkar

MUCF: Fokus 23 – Olika villkor för etablering

Artikel om ämnet i Aftonbladet av Lena Nyberg

Nacka kommuns stödinsatser för unga

Fler nyheter inom jobb och företagande

Om Oliver Rykatkin

Oliver Rykatkin, ordförande i nämnden för arbete och försörjning, NAF. Ledamot i kommunfullmäktige i Nacka.
Bor i Centrala Nacka.