Fortsatt svenskundervisning på öppna förskolan!

Nackas pilotprojekt med att erbjuda undervisning i svenska på öppna förskolan i Fisksätra förlängs med två år.

Klicka på bilden för att komma till inlägget på facebook. Där kan du även kommentera nyheten.

I oktober 2022 påbörjades projektet, vars mål var att öka kunskaperna i svenska språket hos utrikes födda föräldrar, samt skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i förskolan för barnen. Resultaten efter ett år är positiva, det är uppskattat bland deltagare och ökar kunskaperna i såväl svenska som om förskolan i Sverige hos föräldrarna. Både lärare och personal har märkt av stora framsteg bland deltagarna, och några mammor har nu börjat i ordinarie studier i SFI, samtidigt som deras barn har börjat i förskolan.

– Att kunna språket är den viktigaste vägen in i samhället och arbetslivet, därför är det otroligt viktigt att vi arbetar på alla sätt möjliga för att öka kunskaperna i svenska hos utrikes födda. En målgrupp som  står långt från arbetsmarknaden är utrikes födda kvinnor, och genom detta projekt kan vi nå den målgruppen på ett bättre sätt. Målsättningen är givetvis att fler framöver ska delta och sen gå över till SFI, och eftersom det första året varit så lyckat kändes det självklart att förlänga till 2025, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning. 

Utomeuropeiskt födda kvinnor är svåra att nå

Studier visar på att utomeuropeiskt födda kvinnor är svåra att nå med insatser för ett ökat deltagande i samhället och arbetslivet. Ett sätt att nå målgruppen är att finnas på de platser målgruppen redan besöker. Studier visar också på att gruppen har ett större behov av individanpassning och flexibilitet i de insatser som erbjuds. Nacka erbjuder undervisning i svenska på öppna förskolan i Fisksätra två gånger i veckan, ingen anmälan krävs. Liknande projekt genomförs även i Uppsala och Enköpings kommun, även där med goda resultat.

Mer information

Här kan du läsa mer om projektet och beslutet att förlänga: LÄNK

Läs mer om vår politik för Jobb och Företagande i Nacka och Moderaternas politik för integration på riksnivå.

Fler nyheter inom ämnet