En arbetslinje för hela Nacka

Moderaternas politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Den som är beredd att jobba hårt ska också få bästa möjligheter att göra det. Med en låg skatt, gott företagsklimat och en stark arbetslinje ska Nacka vara möjligheternas plats.

Målet är tydligt: Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Grunden för tillväxt och välstånd är det fria företagandet och livskraftiga företag. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här, och få sitt företag att växa. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas planlagd mark tillgänglig för företag att etablera sig. Det handlar både om att möjliggöra för kontor, men också mark för småskalig industri och verksamhetslokaler. Kommunen ska minska krångel och ge högklassig service till företag som behöver tillstånd eller hjälp från kommunen, och nödvändiga avgifter som behöver tas ut ska vara låga. Entreprenörer ska välkomnas, inte motarbetas.

Aktuellt inom Jobb och Företagande

Nackamoderaterna vill

✓ Att Nacka ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Företagare ska få bästa möjliga företagsservice, med minskad administration och krångel i sin kontakt med kommunen.

✓ Att det ska finnas planlagd mark och kontor tillgänglig för företagsetableringar, såväl för tjänsteföretag som för verksamheter och småskalig industri.

✓ Ställa krav på heltidsaktivering som mot­prestation för försörjningsstöd.

✓ Att Nacka övertar Arbetsförmedlingens ansvar för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.

✓ Att den som saknar gymnasieutbildning och söker jobb ska utbilda sig till jobb.

✓ Införa en gemensam komvuxregion i Stockholms län.

✓ Införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

✓ Utveckla arbetet mot fusk med bidrag.

✓ Fortsätta tillämpa ”tvåårsregeln” för bostäder för nyanlända.

✓ Fortsätta sälja de bostadsrätter som köptes för att hantera flyktingkrisen 2015.

Läs mer om våra andra sakpolitiska frågor

Trygghet