Höjd ersättning till Nackas äldreomsorg

Nackamoderaterna höjer ersättningen till Nackas äldreomsorg när vi tillför Social-och äldrenämnderna 139 miljoner mer 2024 i vårt budgetförslag. Checkarna för särskilt boende och hemtjänst höjs med 5 respektive 8 %, och kontinuitetsbonusen i hemtjänsten höjs med hela 92 %.

Bild på Tobias Nässén (M), ordförande i Äldrenämnden tillsammans med Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka utanför Danvikshem.
Tobias Nässén (M), ordförande Äldrenämnden och Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

Redan i våras, mot bakgrund av kostnadsökningar och skenande inflation, tillförde vi 36 miljoner till välfärden i Nacka. För oss Nackamoderater är det viktigt att de goda resultat och den höga kvalitet vår skola, socialstöd och inte minst äldreomsorgen har ska kunna bibehållas i ekonomiskt tuffa tider. Därför gör vi ännu en höjning av ersättningen till Nackas äldreomsorg i 2024 års budget. När andra kommuner skär ner, växlar vi upp. Det kan vi göra eftersom vi har ordning och reda i kommunens ekonomi.

Det ska vara tryggt att bli gammal i Nacka, och Nacka ska vara en äldrevänlig kommun

– Så står det i vårt handlingsprogram för mandatperioden 2023-2026, och med oss blir ord till handling. Här nedanför kan du se våra höjningar för äldreomsorgen i nästa års budget. Vill du läsa hela budgeten, finns den tillgänglig HÄR.

  • Checken för särskilt boende höjs med 5 % (inklusive höjningen på 2% i våras)
  • Checken för hemtjänst höjs med 8 % (inklusive höjningen på 6 % i våras)
  • Kontinuitetsbonusen i hemtjänsten höjs med 92 % (från 13 till 25 kr)

Sammanlagt höjs budgeten för Social- och äldrenämnderna med 139 miljoner kronor 2024.

Nackas hemtjänst är bland de bästa

Nackas hemtjänst hamnade på plats 18 av 290 i landets kommuner i Hemtjänstindex 2022. I detta index bedöms hela förfarandet som hemtjänstkunder kommer i kontakt med: information på kommunens webbplats, biståndshandläggning, utförande och stöd/utveckling. Resultaten visar att de hemtjänstanordnare som har flest nöjda kunder är lyhörda, bra på bemötande och på att passa tider och får de äldre att känna att personalen tar hänsyn till deras önskemål. Personalkontinuitet är en viktig faktor för hög trygghet samt för att kunna ge stöd och hjälp utifrån individens behov och önskemål. Här ligger Nacka mycket bra till i Hemtjänstindex, vilket vi är mycket glada och stolta över!

Se Tobias Nässén, ordförande i Äldrenämnden berätta om budgetnyheterna för äldreomsorgen:

https://www.facebook.com/reel/655122133415851

Artikel med Tobias i NVP om Nackas hemtjänst: https://www.nvp.se/2023-08-27/fel-vansterpartiet-nackas-hemtjanst-ar-bland-de-basta