Nackamoderaterna vill:

✓ Varsamt, genomtänkt och i enlighet med områdens karaktär utveckla bebyggelsen på Västra Sicklaön. På sina håll innebär det en levande, grön och varierad stadsmiljö med nya bostäder, verksamheter och mötesplatser.

✓ Fullfölja omvandlingen av området mellan stadshuset och Nacka Forum till ett grönt, klimatsmart och naturbant område. 

✓ Anlägga en stadspark utanför stadshuset.

✓ Gräva ned parkeringsplatserna i Sickla köpkvarter längs Järlaleden och i stället bygga nya trevliga bostäder och arbetsplatser. 

✓ Säkra tunnelbanans utbyggnad till Nacka forum, via Järla och Sickla.

✓ Slutföra arbetet att bilda naturreservat i större delen av Ryssbergen och skapa en stadspark på Järlahöjden.

✓ Skapa en förbindelse mellan Planiavägen och Värmdövägen genom en upphöjning av Saltsjöbanan. På sikt stänga av Järlaleden och anlägga en park på denna yta.

✓ Arbeta för att Österleden byggs så att trafiken leds runt stan istället för genom. 

✓ Utveckla båtförbindelserna till stan.

✓ Fortsätta utbyggnaden av det regionala cykelstråket för säker cykelpendling mot Stockholm.

✓ Anlägga ytterligare en 7-spelarfotbollsplan vid Sickla skola.

✓ Renovera och bygga ut Sickla skola. 

✓ Anlägga två fullstora 11-spelarfotbollsplaner vid Hellasgården. 

✓ Behålla ett idrottscampus på Järlahöjden med simhall, ishallar, fotbollsplaner och sporthallar. 

✓ Fullborda arbetet att skapa en sammanhängande strandpromenad runt hela Svindersviken.

✓ Omdana Värmdövägen till en boulevardliknande stadsgata.

✓ Överdäcka 222:an mellan Nacka strand och Nacka Forum.

Alla områden i Nacka