Nackamoderaterna vill:

✓ Behålla lummiga villaområden, grönområden och parker.

✓ Utveckla Ektorp centrum med fler bostäder, utökad service och träffpunkter.

✓ Arbeta för att nya Skurubron blir avgiftsfri.

✓ Arbeta för bättre båtförbindelser genom Skurusundet och båtpendling från norra Skuru.

✓ Anlägga fler ytor för tillfälliga och permanenta infartsparkeringar.

✓ Låta Saltsjö-Duvnäs tennisklubb utveckla verksamheten med större hall vid motorvägen.

✓ Bättre trafiksäkerhet längst Saltsjöbadsvägen.

✓ Bevara kulturmiljön och skärgårdsnaturen norr om Nyckelviken.

✓ Bygga en ny Borgvallaskola i Duvnäs Utskog samt en ny Ektorpsskola inkl. sporthall.

✓ Anlägga elljusspår i Nyckelviken.

Allla områden i Nacka