Nackamoderaterna vill:

✓ Förbättra Älta centrum med fler affärer, kulturlokaler och nya bostäder.

✓ Säkerställa att kulturen får väsentligt ökat utrymme i nya Älta centrum och tillgång till lokaler i nya Stavsborgsskolan.

✓ Färdigställa nya sporthallar vid Sigfridsborgs skola och Stavsborgsskolan. 

✓ Utöka arbetet med att rena Ältasjön.

✓ Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten runt Älta skola.

✓ Arbeta för fler bussar kvällstid och helger, och att ombyggnaden av Slussen slutförs så snabbt som möjligt. Förbindelserna till Tyresö och Nacka centrum måste bli bättre.

✓ Anlägga en konstgräsplan vid Sigfridsborgs skola. 

Alla områden i Nacka